НОВИНИ

БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС
още »

Клиентските карти за членовете на Клуб 9000 в автосервиз В АУТО
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“
Национален представител на Р. България в EOQ

организира Курс

Управление на поддръжката на оборудването и техносферата

Превантивна и тотална поддръжка на оборудването, управление на техносферата - формиране на интегрирана система по управление на поддръжката, енергийната и материална ефективност, производителността и риска, свързан с оборудването

16 Ноември 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А

 

Предназначен е за ръководители и специалисти от техническите отдели и служби, от звената по управление на техническата безопасност, както и всички други експерти, специалисти и ръководители, интересуващи се от горните въпроси.

Формирането на съвременни системи по управление на поддръжката на оборудването – превантивна и тотална поддръжка, както и на интегрирана система синтезираща поддръжка, енергийна и материална ефективност, производителност, безопасност и екологичност, т.е. т.нар. управление на техносферата, играе най-важна роля за създаване на платформа за устойчиво развитие на фирмите и предприятията.

Днес, когато организациите в нашата страна са изправени пред редица "жестоки" предизвикателства, повишаването на равнището на управление на техносферата (поддръжка на оборудването, енергийната и материална ефективност, производителност и безопасност), следва да стане едно от водещите направления за създаване на система за управление на устойчивото развитие на организациите.

Целите на семинара са да се запознаят участниците със:

ОСНОВНИ ТЕМИ:

1. Управление на поддръжката на оборудването  – общ преглед на динамиката

2. Ключови компоненти на управление на техносферата

3. Формиране на методологически модел по управление на техносферата, стандарти по управление на същата и критерии за оценка на поддръжката на оборудването

Семинарът завършва с 1 час дискусия, свързана с формирането на методологически модел, стандарти за управление на поддръжката на оборудването и критерии по оценка на поддръжката на оборудването.

Участниците получават:

Лектор: професор Нако Стефанов, доктор на науките.

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук в срок до 14.11.2017 г. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

2. Таксата за участие е 180 лв. с ДДС.

3. Сумите се превеждат по сметка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

- По изключение се приемат и такси в брой на място при регистрацията, но при подадена заявка.

4. Занятията започват в 9.00 ч. и завършват в 17.00 ч.


 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, п.к. 431, ул. Раковски 108

Сдружение "Клуб 9000"

тел./факс (02) 980-4910, 0877 648 980
Кремена Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие