НОВИНИ

БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС
още »

Клиентските карти за членовете на Клуб 9000 в автосервиз В АУТО
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“
Национален представител на Р. България в EOQ

организира Курс

Риск, управление на риска, техники, модели и системи по управление на риска

 

07 Декември 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А

 

Предназначен е за широк кръг ръководители и специалисти имащи отношение към управление на риска, управление на качеството, общото управление и проблемното решаване.

Целите на курса са:

ОСНОВНИ ТЕМИ:

1. Риск и управление на риска – общ преглед

  • Основни термини и определения;
  • Принципи на управление на риска.

2. Базови техники и модели по управление на риска

  • Елементарни техники, методи и платформи за обработка на данни в процеса по УР;
  • Модели по управление на риска.

3. Системи по управление на риска (СУР) - същност и основни стъпки за формиране

  • Система по управление на риска – същност;
  • Основни стъпки по формиране за осъществяване на СУР.

4. Практически тренинг

Участниците получават:

  • Материали свързани с курса;
  • Сертификат за преминато обучение.

Лектор: професор Нако Стефанов, доктор на науките.

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук в срок до 5.12.2017 г. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

2. Таксата за участие е 180 лв. с ДДС.

  • За редовни членове на “Клуб 9000”, както и за фирми с трима и повече участници, таксата е 162 лв. с ДДС
  • В таксата са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуски.

3. Сумите се превеждат по сметка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

- По изключение се приемат и такси в брой на място при регистрацията, но при подадена заявка.

4. Занятията започват в 9.00 ч. и завършват в 17.00 ч.


 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, п.к. 431, ул. Раковски 108

Сдружение "Клуб 9000"

тел./факс (02) 980-4910, 0877 648 980
Кр. Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие