НОВИНИ

БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС
още »

Клиентските карти за членовете на Клуб 9000 в автосервиз В АУТО
още »

Обучение

 

IRCA РЕГИСТРИРАН КУРС ЗА ВОДЕЩИ ОДИТОРИ

НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

(IRCA ID 18109 / ISO 14001:2015)


25 - 29 Септември 2017г.
гр. София

 

 

ЦЕЛ
УЧАСТНИЦИ
ИНФОРМАЦИЯ
ЗАПИСВАНЕ
КОНТАКТИ

 

 

ЦЕЛ:

Целта на обучението е да запознае участниците с основните концепции при управлението на околната среда и подхода за извършване на одит от независима трета страна, съгласно изискванията на ISO 14001:2015 и ISO/IEC 17021:2015. Обучението включва пълен преглед на стандарта ISO 14001:2015, процесите свързани с определяне на аспектите и значимостта на въздействието върху околната среда. Упражненията за създаване на чек-листове, оценка на казуси и техники за събиране на доказателства за съответствие, спомагат за изграждането на солидна база за планиране, организиране и провеждане на одит. Освен теоретичната подготовка на участниците, екипната работа по време на обучението допринася и за практичната подготовка за извършване на одит. Курсът завършва с писмен изпит и успешно представилите се участници ще получат международно признат IRCA регистриран сертификат за водещ одитор.

 

УЧАСТНИЦИ:

Предназначен е за лица с начални познания в сферата на управление на околната среда и методите за провеждане на одит.

 

ИНФОРМАЦИЯ:

Водещ лектор:

д-р инж. Ани Стоилова - IRCA Водещ Одитор и Лектор

Цена:

Цената за 1 (един) участник в курса е 800.00 лв. (осемстотин лева) без ДДС и включва обяд, 2 кафе паузи, учебни материали на български език с пълна разпечатка от презентациите и такса за издаване на сертификат. При необходимост ще Ви съдействаме за хотелска резервация близо до мястото на провеждане на курса, като цената на настаняването НЕ е включена в цената на курса.

 

ЗАПИСВАНЕ:

Онлайн Заявка

RINA запазва правото си да промени датите или да анулира обявения курс, като в този случай авансово преведените суми се връщат на участниците.

 

КОНТАКТИ:

При допълнителни въпроси се свържете с нас посредством:

Т: +359 2 983 04 00
Ф: +359 2 980 04 02
Е: bulgaria.office@rina.org

Началото на тази страница