НОВИНИ

Нов проект в подкрепа на енергийната ефективност за малките и средни предприятия
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

организира Курс

ISO 45001 - нов стандарт за здраве и безопасност при работа

Датата на провеждане се определя според набраните заявки

София, ул. Г. С. Раковски 108, Дом на техниката, зала 508 A

 

Новата версия на стандарта за здраве и безопасност при работа ISO DIS 45001 има за цел:

Участници: Висши ръководители, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по качеството, служители на организации, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление.

На обучението ще получите отговор на въпросите:

Програма:

Разработване и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с новия стандарт БДС EN ISO 45001:2018

1. Стандартизация – роля и цели
2. Преглед на "ключовите" изисквания на БДС ISO 45001:2018:

3. Прилики и разлики между БДС ISO 45001:2018 и BS OHSAS 18001:2007

Лектор: Митко Мирчев, Сертифициран одитор/ водещ одитор:

 • Участниците в курса получават материали по темата и сертификат за завършен курс.

  Началото на тази страница

  Указания:

  1. Заявка за участие може да изпратите от тук. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

  2. Да внесете таксата за участие, в размер на 180 лв. с ДДС по с/ка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000, след потвърждение за датата на провеждането.

  • За редовни членове на “Клуб 9000”, както и за фирми с трима и повече участници, таксата е 162 лв. с ДДС
  • По изключение се приемат и такси в брой на място при регистрацията, но при подадена заявка.
  • При преведена такса, моля носете копие от банковото нареждане.

  3. В таксата са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуски.

  4. Занятията започват в 13.00 ч. първия ден и завършват в 13.00 ч. втория ден

   

  За контакти:

  Сдружение “Клуб 9000”, Кремена Арамова, Тел.: 02 980 4910, 0877 648 980
  E-mail: club9000.2@gmail.com  Началото на тази страница

  ЗАЯВКА за участие