НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

организира Курс

ISO DIS 45001 - нов стандарт за здраве и безопасност при работа

Датата на провеждане се определя според набраните заявки

София, ул. Г. С. Раковски 108, Дом на техниката, зала 422, 4-ти етаж

 

Новата версия на стандарта за здраве и безопасност при работа ISO DIS 45001 има за цел:

Участници: Висши ръководители, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по качеството, служители на организации, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление.

На обучението ще получите отговор на въпросите:

Програма:

Участниците в курса получават материали по темата и сертификат за завършен курс.

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

2. Да внесете таксата за участие, в размер на 180 лв. с ДДС по с/ка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000, след потвърждение за датата на провеждането.

3. В таксата са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуски.

4. Занятията започват в 13.00 ч. първия ден и завършват в 13.00 ч. втория ден

 

За контакти:

Сдружение “Клуб 9000”, Росица Георгиева, Тел.: 02 980 4910,
E-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие