НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

организира Курс

Система за управление на качеството в автомобилната индустрия (ISO/TS 16949:2009)

 

 

Курсът цели запознаване на участниците с изисквания и практики за изграждане на системи за управление на качеството, съгласно международния стандарт - ISO/TS 16949.

Темата е особено актуална, както за организациите асемблиращи автомобили така и за доставчици на компоненти за автомобилната индустрия, както и за организациите решили да развият и усъвършенстват внедрените системи за управление на качеството съгласно ISO 9001.

В момента България се смята за една от най-привлекателните за инвестиции за производство и доставка на продукти /съставни части/ за големите автомобилни компании в света, които от своя страна имат задължително изискване за сертификация на всичките си поддоставчици по стандарта - ISO/TS 16949 и намаляване на разходите.

Курсът е предназначен за всички участници във формирането и реализирането на фирмената политика по осигуряване на качество и ефективност на дейността:

Полза от обучението: получаване на знания и умения за създаване и внедряване на системи за качество, съгласно ISO/TS 16949, документирането, специфични методики, процесния подход на тези системи.

Съдържание на обучението:

 1. Въведение
 2. Терминология
 3. Принципи на управление
 4. Изисквания на ISO/TS 16949 за прилагането на ISO 9001 в автомобилната индустрия
 5. Документиране на системата по качество
 6. Упражнение
 7. Прилагане на процесния подход /Turtle Diagram/
 8. Упражнение
 9. Действие на системата за управление на качеството
 10. Тест
 11. Заключение - Апгоритъм за изграждане и сертифициране на система за управление.

Лектор: н.с. І ст. инж. Митко Мирчев

 

Начин на обучение:

Курсът е интерактивен и протича с представяне на учебния материал от лектора и усвояването му чрез активно участие в индивидуални и/ или групови упражнения.

Продължителност на курса – три дни.

Всеки участник получава комплект учебни материали и сертификат за завършено обучение.

Обучението може да се провежда на място в конкретна организация или централизирано - в София и други места, за групиране на участници от повече организации.

Конкретната програма, стойността на обучението и датите на провеждане ще бъдат съгласувани със заявителите или обявени на единичните участници.

При интерес от Ваша страна молим да попълните и изпратите заявка за участие.

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, п.к. 431, ул. Раковски 108

Сдружение "Клуб 9000"

тел./факс (02) 980-4910
инж. Владимир Косев
e-mail: club9000@sbline.netНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие