НОВИНИ

Нов проект в подкрепа на енергийната ефективност за малките и средни предприятия
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

организира Курс

Прилагане на риска в системите за управление

 

 

Курсът за обучение Прилагане на риска в Системите за управление ще даде възможност на представители на ръководството и хората, отговорни за системите за управление да прилагат инструменти и техники, които позволяват ефективното прилагане на управлението на риска.

Кой би трябвало да присъства?

Какво ще научите?

Как ще се възползвате?

Обучението може да се провежда на място в конкретна организация или централизирано - в София, за организации с по-малко участници.

Конкретната програма, стойността на обучението и датите на провеждане ще бъдат съгласувани със заявителите или обявени на единичните участници.

Лектор: Митко Мирчев, Сертифициран одитор/ водещ одитор:

При интерес от Ваша страна молим да попълните и изпратите заявка за участие.

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Раковски 108, офис 508А

Сдружение "Клуб 9000"

тел./факс (02) 980-4910, 0877 648 980
Кремена Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие