НОВИНИ

Нов проект в подкрепа на енергийната ефективност за малките и средни предприятия
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

организира Курс

Обучение по управление на риска (ISO 31000:2018)


 

ЦЕЛ
УЧАСТНИЦИ
ФОРМАТ
ПРОГРАМА

ЛЕКТОР
УКАЗАНИЯ за участие
ЗАЯВКА

 

Цел:

Запознаване на участниците с добрата практика за управление на риска заложена в стандарта ISO 31000:2018, като част от общата система на управление на организацията.

Полза от участието:
Получаване на знания за:

Участници:

Курсът е предназначен за всички собственици и служители по осигуряване на ефективността на бизнеса:

На всеки участник ще бъде предоставен комплект материали (диск). Завършилите курса получават сертификат.

Формат:

Курсът е с продължителност 14 часа, интерактивен и протича с представяне на учебния материал от лектора и усвояването му чрез активно участие в индивидуални и/ или групови упражнения.

Началото на тази страница

Програма:

  1. Въведение
  2. Речник
  3. Принципи за управление на риска
  4. Организационна рамка за управле­ние на риска
  5. Процес за управление на риска
  6. Упражнение
  7. Тест
  8. Заключение

Лектор: Митко Мирчев, Сертифициран одитор/ водещ одитор:

Началото на тази страница

Указания:

Обучението може да се провежда на място в конкретна организация или централизирано - в София и други места, за групиране на участници от повече организации.

Конкретната програма, стойността на обучението и датите на провеждане ще бъдат съгласувани със заявителите или обявени на единичните участници.

При интерес от Ваша страна молим да попълните и изпратите заявка за участие.

 

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Раковски 108, офис 508А

Сдружение "Клуб 9000"

тел./факс (02) 980-4910, 0877 648 980
Кремена Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие