НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

организира Курс

Обучение по управление на риска (ISO 31000:2009)


 

ЦЕЛ
УЧАСТНИЦИ
ФОРМАТ
ПРОГРАМА

ЛЕКТОР
УКАЗАНИЯ за участие
ЗАЯВКА

 

Цел:

Запознаване на участниците с изискванията на стандарта ISO 31000:2009, процеса на управление на риска в общата система на управление на организацията.

Полза от участието:
Получаване на знания за:

Приложимост на управлението на риска:

Участници:

Курсът е предназначен за всички собственици и служители по осигуряване на ефективността на бизнеса:

На всеки участник се осигурява персонален комплект материали. Завършилите успешно курса получават сертификат.

Формат:

Курсът е с продължителност 14 часа, интерактивен и протича с представяне на учебния материал от лектора и усвояването му чрез активно участие в индивидуални и/ или групови упражнения.

Началото на тази страница

Програма:

  1. Въведение
  2. Речник
  3. Принципи за управление на риска
  4. Организационна рамка за управле­ние на риска
  5. Упражнение
  6. Процес за управление на риска
  7. Упражнение
  8. Тест
  9. Дискусии
  10. Заключение

Лектор:

н.с. І ст. инж. Митко Мирчев

Началото на тази страница

Указания:

Обучението може да се провежда на място в конкретна организация или централизирано - в София и други места, за групиране на участници от повече организации.

Конкретната програма, стойността на обучението и датите на провеждане ще бъдат съгласувани със заявителите или обявени на единичните участници.

При интерес от Ваша страна молим да попълните и изпратите заявка за участие.

 

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, п.к. 431, ул. Раковски 108

Сдружение "Клуб 9000"

тел./факс (02) 980-4910
инж. Владимир Косев
e-mail: club9000@sbline.netНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие