НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Обучение

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в Курс

Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ (ISO/IEC 17025:2017) Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на новия ISO 19011:2018


29 Септември - 01 Октомври 2021г.
Онлайн

Данни за участниците:
Име, презиме, фамилия*
Длъжност
Брой участници

При повече от един участник се попълват имената на подалия заявката.

Данни за фактура:
Наименование на организацията
Идентификационен номер
Идентификационен № по ЗДДС
Адрес
М.О.Л.
Данни за контакт:
Тел.*
E-mail*
Адрес

Посочете адрес за контакт, ако е различен от адреса на регистрация.

Начин на плащане:
По банков път
В брой при регистрацията

Забележка: полетата означени с * са задължителни за попълване.