НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Обучение

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в Модулен курс

Статистически методи за управление на качеството


21 - 23 Март 2018г.
София, Център за Европейско качество, зала 38, 1 етаж, сграда Б на ХТМУ, бул. „Кл. Охридски” 8

Данни за участниците:
Име, презиме, фамилия*
Длъжност
Брой участници

При повече от един участник се попълват имената на подалия заявката.

Данни за фактура:
Наименование на организацията
Идентификационен номер
Идентификационен № по ЗДДС
Адрес
М.О.Л.
Данни за контакт:
Тел.*
E-mail*
Адрес

Посочете адрес за контакт, ако е различен от адреса на регистрация.

Начин на плащане:
По банков път
В брой при регистрацията

Забележка: полетата означени с * са задължителни за попълване.