НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Обучение

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в Курс

Подготовка и провеждане на ВЪТРЕШЕН ОДИТ на системата за управление на качеството (IATF 16949:2016 и БДС EN ISO 9001:2015) в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011


26 - 27 Февруари 2018г.
София, бул. Драган Цанков 23А, ет.6, бизнес център Тетрикс

Данни за участниците:
Име, презиме, фамилия*
Длъжност
Брой участници

При повече от един участник се попълват имената на подалия заявката.

Данни за фактура:
Наименование на организацията
Идентификационен номер
Идентификационен № по ЗДДС
Адрес
М.О.Л.
Данни за контакт:
Тел.*
E-mail*
Адрес

Посочете адрес за контакт, ако е различен от адреса на регистрация.

Начин на плащане:
По банков път
В брой при регистрацията

Забележка: полетата означени с * са задължителни за попълване.