НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Обучение

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в Курс

Подготовка и провеждане на Вътрешен Одит на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:07/2016, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2011


29 - 30 Януари 2018г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А

Данни за участниците:
Име, презиме, фамилия*
Длъжност
Брой участници

При повече от един участник се попълват имената на подалия заявката.

Данни за фактура:
Наименование на организацията
Идентификационен номер
Идентификационен № по ЗДДС
Адрес
М.О.Л.
Данни за контакт:
Тел.*
E-mail*
Адрес

Посочете адрес за контакт, ако е различен от адреса на регистрация.

Начин на плащане:
По банков път
В брой при регистрацията

Забележка: полетата означени с * са задължителни за попълване.