НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Обучение

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в Модулен курс

Новият стандарт ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011


22 - 23 Януари 2018г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А

Лични данни:
Име, презиме, фамилия*
Месторабота
Длъжност
E-mail*
Фирмени данни:
Идентификационен номер
Идентификационен № по ЗДДС
М.О.Л.
Адрес:
П. Код* Град*
Тел.* Факс
Улица. №*
Заявени модули:
1    2
Начин на плащане:
По банков път
В брой при регистрацията

Забележка: полетата означени с * са задължителни за попълване.