НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Статистика сертифицирани фирми

последна актуализация 06.10.2020

Разпределение броя на фирмите с валидни към момента сертификати по Консултантски фирми

Брой на сертифицираните фирми по ISO 9001: 1626

- 547
 
Самостоятелно 440
 
ADS Consult 73
 
ТМ КОНСУЛТ ЕООД 69
 
Балтов Консулт ЕООД 59
 
TQM Ltd. 50
 
Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД 48
 
Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd. 31
 
БГИК ООД 26
 
Емест ООД 26
 
Теодора Станева 25
 
ТИ КЮ ВИ БЪЛГАРИЯ ЕООД 21
 
Велмар Консулт ООД 19
 
Алфа Куолити Инт. ООД 17
 
Куолити Консулт ЕООД 17
 
Интер Консулт Нова ЕООД 14
 
ДОГИ ЕООД 11
 
Софконтрол Консулт ООД 10
 
Коис 2007 ЕООД 9
 
Други 8
 
Интегрити Консултинг ООД 7
 
Берови Консулт ООД 6
 
Цветан Кунев 6
 
Евробизнес Консулт 21 ЕООД 5
 
Дегри Консултинг ЕООД 4
 
ИнтерКИТ консулт ЕООД 4
 
ТУФ КОНСУЛТ ООД 4
 
БУЛЛБРОКЕРС ЕООД 3
 
New I 2
 
Анестиева ЕООД 2
 
ББЦУК 2
 
Бест куолити мениджмънт ООД 2
 
Еврофактор ЕООД 2
 
ЕМВ Консулт ЕООД 2
 
ЕМЕА ООД 2
 
Наталия Петева 2
 
Револт 94 2
 
Сема - М ЕООД 2
 
Старкс ЕООД 2
 
Стик Консулт ООД 2
 
ТРАНСКОНСУЛТ МП ЕООД 2
 
ELFA Quality Ltd. 1
 
EQE България 1
 
FEAFING Consult 1
 
HEIC 1
 
TMA 1
 
Акалиев 1
 
Акваинженеринг СД 1
 
Ботева Консулт 1
 
Булекопроекти ООД 1
 
Български корабен регистър 1
 
ВИП Консулт ООД 1
 
Витамина България ООД 1
 
Гарант Консулт - М ООД 1
 
ГЕВАЛ- КОНСУЛТ ЕООД 1
 
ГИВЕЛ Консулт 1
 
Данов-Консулт ЕООД 1
 
ДЕС Партнърс ООД 1
 
ДЖИ ПИ ЕЙ–ТВ ЕООД 1
 
Европейски център за качество ООД 1
 
ЕН Консулт ООД 1
 
инж. Иван Темнисков 1
 
инж. Константин Чукалов 1
 
Иннова ООД 1
 
Институт за управление на проекти ООД 1
 
Камелия Йонева 1
 
Катерин Катеринов 1
 
Коис 2000 1
 
Куолити Мениджмънт Консулт ООД 1
 
КЦПБЕС ООД 1
 
Кю Ей Си ООД 1
 
Мариела Димитрова 1
 
Мая Михайлова 1
 
Ми - Ка - 05 ООД 1
 
Митко Мирчев 1
 
МТ Консулт 1
 
Паруш Парушев 1
 
Стандарт 2002 ООД 1
 
Стройконсулт- ГН 99 1
 
ТОП Контрол 1
 
Христина Кулева 1
 
Христо Загорски 1
 
удобно за разпечатване