НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Статистика сертифицирани фирми

последна актуализация 21.10.2016

Разпределение броя на фирмите с валидни към момента сертификати по Отрасли

Брой на сертифицираните фирми по HACCP : 35

03 Хранителни стоки, напитки и тютюн 25
 
29 Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лично и домакинско оборудване 11
 
30 Хотели и ресторанти 5
 
35 Други услуги 4
 
14 Гуми и пластмасови продукти 1
 
19 Електрическо и оптическо оборудване 1
 
31 Транспорт, съхранение и комуникации 1
 

Забележка: сборът е по-голям от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като обхвата на някои от сертификатите е за повече от един отрасъл

удобно за разпечатване