НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Статистика сертифицирани фирми

последна актуализация 21.10.2016

Разпределение броя на фирмите с валидни към момента сертификати по Отрасли

Брой на сертифицираните фирми по ISO 27001: 118

33 Информационни технологии 49
 
35 Други услуги 23
 
19 Електрическо и оптическо оборудване 16
 
29 Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лично и домакинско оборудване 15
 
28 Строителство 11
 
36 Публична администрация 9
 
31 Транспорт, съхранение и комуникации 7
 
39 Други социални услуги 5
 
32 Финансово посредничество; недвижими имоти; наеми 5
 
37 Образование 3
 
17 Основни метали и произведени метални продукти 3
 
34 Инженерни услуги 3
 
09 Печатници 2
 
25 Електроснабдяване 1
 
27 Водоснабдяване 1
 
14 Гуми и пластмасови продукти 1
 
30 Хотели и ресторанти 1
 

Забележка: сборът е по-голям от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като обхвата на някои от сертификатите е за повече от един отрасъл

удобно за разпечатване