НОВИНИ

Програма за дейността на “Сдружение “Клуб 9000” – 2017 г.
още »

БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС
още »

Статистика сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Разпределение броя на фирмите с валидни към момента сертификати по Отрасли

Брой на сертифицираните фирми по ISO 22000: 83

03 Хранителни стоки, напитки и тютюн 43
 
29 Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лично и домакинско оборудване 10
 
30 Хотели и ресторанти 7
 
35 Други услуги 4
 
15 Неметални минерални продукти 3
 
14 Гуми и пластмасови продукти 2
 
22 Оборудване за друг вид транспорт 1
 
31 Транспорт, съхранение и комуникации 1
 
09 Печатници 1
 
01 Селско стопанство, риболов 1
 

Забележка: сборът е по-малък от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като не е посочен обхвата на някои от сертификатите

удобно за разпечатване