НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Статистика сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Разпределение броя на фирмите с валидни към момента сертификати по Отрасли

Брой на сертифицираните фирми по ISO 14001: 584

28 Строителство 171
 
29 Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лично и домакинско оборудване 81
 
34 Инженерни услуги 66
 
35 Други услуги 56
 
17 Основни метали и произведени метални продукти 46
 
19 Електрическо и оптическо оборудване 45
 
18 Машини и оборудване 30
 
14 Гуми и пластмасови продукти 18
 
31 Транспорт, съхранение и комуникации 17
 
39 Други социални услуги 14
 
04 Текстил и текстилни продукти 13
 
33 Информационни технологии 12
 
16 Бетон, цимент, вар, хоросан и т.н. 12
 
03 Хранителни стоки, напитки и тютюн 11
 
12 Химикали, химически продукти и платове 11
 
25 Електроснабдяване 8
 
36 Публична администрация 7
 
32 Финансово посредничество; недвижими имоти; наеми 7
 
23 Некласифицирано производство 6
 
22 Оборудване за друг вид транспорт 5
 
07 Пулп, хартия и хартиени продукти 5
 
24 Преработване 5
 
09 Печатници 4
 
15 Неметални минерални продукти 4
 
02 Мини и кариери 3
 
01 Селско стопанство, риболов 3
 
38 Здраве и социална дейности 2
 
30 Хотели и ресторанти 2
 
20 Корабостроене 2
 
06 Дърво и дървени материали 2
 
37 Образование 1
 
13 Лекарствени средства 1
 
08 Издателства 1
 

Забележка: сборът е по-голям от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като обхвата на някои от сертификатите е за повече от един отрасъл

удобно за разпечатване