НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Статистика сертифицирани фирми

последна актуализация 25.02.2021

Разпределение броя на фирмите с валидни към момента сертификати по Отрасли

Брой на сертифицираните фирми по ISO 9001: 1626

29 Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лично и домакинско оборудване 318
 
28 Строителство 249
 
34 Инженерни услуги 211
 
19 Електрическо и оптическо оборудване 181
 
35 Други услуги 177
 
17 Основни метали и произведени метални продукти 123
 
18 Машини и оборудване 100
 
33 Информационни технологии 86
 
31 Транспорт, съхранение и комуникации 70
 
14 Гуми и пластмасови продукти 69
 
12 Химикали, химически продукти и платове 43
 
03 Хранителни стоки, напитки и тютюн 41
 
37 Образование 39
 
36 Публична администрация 34
 
39 Други социални услуги 32
 
04 Текстил и текстилни продукти 29
 
23 Некласифицирано производство 21
 
13 Лекарствени средства 19
 
30 Хотели и ресторанти 17
 
09 Печатници 16
 
16 Бетон, цимент, вар, хоросан и т.н. 16
 
06 Дърво и дървени материали 16
 
01 Селско стопанство, риболов 14
 
25 Електроснабдяване 13
 
20 Корабостроене 12
 
15 Неметални минерални продукти 12
 
07 Пулп, хартия и хартиени продукти 12
 
38 Здраве и социална дейности 11
 
32 Финансово посредничество; недвижими имоти; наеми 11
 
22 Оборудване за друг вид транспорт 8
 
02 Мини и кариери 7
 
24 Преработване 6
 
05 Кожи и кожени изделия 4
 
08 Издателства 3
 

Забележка: сборът е по-голям от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като обхвата на някои от сертификатите е за повече от един отрасъл

удобно за разпечатване