НОВИНИ

Програма за дейността на “Сдружение “Клуб 9000” – 2017 г.
още »

БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС
още »

Статистика сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Разпределение броя на фирмите с валидни към момента сертификати по Отрасли

Брой на сертифицираните фирми по ISO 9001: 1941

29 Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лично и домакинско оборудване 372
 
28 Строителство 280
 
34 Инженерни услуги 228
 
35 Други услуги 218
 
19 Електрическо и оптическо оборудване 202
 
17 Основни метали и произведени метални продукти 133
 
18 Машини и оборудване 123
 
33 Информационни технологии 96
 
31 Транспорт, съхранение и комуникации 79
 
14 Гуми и пластмасови продукти 77
 
03 Хранителни стоки, напитки и тютюн 66
 
12 Химикали, химически продукти и платове 44
 
36 Публична администрация 41
 
37 Образование 41
 
04 Текстил и текстилни продукти 40
 
39 Други социални услуги 37
 
30 Хотели и ресторанти 27
 
23 Некласифицирано производство 25
 
09 Печатници 23
 
16 Бетон, цимент, вар, хоросан и т.н. 21
 
13 Лекарствени средства 19
 
25 Електроснабдяване 17
 
38 Здраве и социална дейности 17
 
06 Дърво и дървени материали 17
 
01 Селско стопанство, риболов 15
 
20 Корабостроене 14
 
32 Финансово посредничество; недвижими имоти; наеми 13
 
07 Пулп, хартия и хартиени продукти 12
 
15 Неметални минерални продукти 12
 
22 Оборудване за друг вид транспорт 11
 
05 Кожи и кожени изделия 9
 
02 Мини и кариери 7
 
08 Издателства 6
 
24 Преработване 6
 
26 Газоснабдяване 1
 
10 Производство на кокс и петролни продукти 1
 

Забележка: сборът е по-голям от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като обхвата на някои от сертификатите е за повече от един отрасъл

удобно за разпечатване