НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертификационни организации

   
  ABS Quality Evaluations, Inc.
  ACM Limited
  AQ Cert Ltd.
  AFNOR Certification
  Bureau Veritas Certification
  Център за Изпитване и Европейска Сертификация ЕООД
  Certification Association "Russian Register"
  Certification International (UK) Ltd.
  CERTIND
  CSB Ltd.
  DAS Certification Ltd.
  Глобал Груп (София) ООД
  Дедал – Оценяване и Сертификация ООД
  DNV GL AS
  DQS GmbH
  ЕМ ЕС – СЕРТ БЪЛГАРИЯ ООД
  Ен Джи Ен ООД
  Ес Пи Ди Серт ЕООД
  ESC CERT GmbH
  EURO CERT
  for you Cert GmbH
  ICR Bulgaria Ltd
  Intertek
  IQA Ltd.
  Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)
  OHMI EuroCert GmbH
  PRIME CERT
  RINA
  Сертификация ЕАД
  SGS България
  SystemCERT Zertifizierungsgesellschaft
  Transpacific Certifications Limited.
  ТЮФ Рейнланд България ЕООД
  United Registrar of Systems Ltd. (URS)
  Верификация ООД