Справочник сертификационни организации

United Registrar of Systems Ltd.

www.urscertification.com

www.urs-bg.com

1. Наименование:          
United Registrar of Systems Ltd.
   
2. Адрес:
United Registrar of Systems Ltd.
Derby Manor, Derby Road
Bournemouth, Dorset, BH1 3QB
UK

Tel: (0044) 1202 552 153
 
3. Представителство за България:
  URS Bulgaria Ltd.
София
ул. Самоков № 28Е

Тел: +359 2 958 01 60
e-mail: office@urs-bg.com
   
4. Ръkоводител:
инж. Виктор Жулев, Управител

5. Предмет на дейност:

URS Ltd. е една от най-бързо развиващите се международни сертификационни компании с офиси по всички континенти, като успеха основно се дължи на високата компетентност на одиторските екипи, неформалния подход при провеждане на одитите, възможностите за експедитивно издаване на сертификати и конкурентни цени.

Към момента URS Ltd. поддържа следните акредитирани сертификационни схеми:

a) ISO 9001: 2015 Системи за управление на качеството
b) ISO 14001: 2015 Системи за опазване на околната среда
c) BS OHSAS 18001:2007 Системи за безопасни условия на труд
d) ISO 20000:2011 Информационни технологии – управление на услуги
e) ISO 23301:2012 Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса
f)  ISO 27001: 2013 Системи за управление на сигурността на информацията
g) SRM/SA 8000 Социално-отговорно управление (неакредитирана)

6. Референции:

URS Ltd. е акредитирана от UKAS – Великобритания, като по този начин издаваните сертификати са признати на територията на всички държави, подписали многостранния договор за взаимно признаване на сертификатите (MLA).