Справочник сертификационни организации

1. Наименование:  ТЮФ РЕЙНЛАНД - БЪЛГАРИЯ ЕООД
   
2. Седалище: 1113 София
бул. Драган Цанков № 23A, ет. 6
тел: 02/ 987 92 91
факс: 02/ 987 66 05
E-mail: office@bg.tuv.com
Web Site: www.tuv.bg
   
3. Управител: инж. Станислав Методиев Владимиров
   
Регионалнен офис Стара Загора:  6003 Стара Загора
бул. Княз Александър Батенберг №28, офис 21,
Сграда "Сити Център Стара Загора" (CCSZ)
Телефони: (042) 654 457, 088 901 628
e-mail: petia.petrova@bg.tuv.com
Регионален офис Варна: 9002 Варна
бул. Сливница № 166А, ет.5, офис 38
Телефони: (052) 655 954, 0884 901 632
e-mail: mariyana.mihaylova@bg.tuv.com
Орган за контрол от вида А
ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД :
6000 Стара Загора
Индустриална зона Голеш, Метан станция
Телефони: 0884 901 625
e-mail: georgi.filipov@bg.tuv.com

4. Предмет на дейност:

Одитиpaне, контрол на системи за управление, сертифициране на предприятия, производствени процеси, специализиран персонал, изделия и услуги, в съответствие с международните стандарти, както и всякаква друга дейност, която българското законодателство не забранява.

5. Данни за акредитацията на организацията (чуждестранна и/или национална, акредитиращ орган, номер на сертификата и срок на валидност, обхват):

6. Друга специфична информация, характеризираща организацията

Сертификация на системи за управление

 • Системи за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001;
 • Системи за управление на околната среда, съгласно стандарт EN ISO 14001;
 • Системи за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно стандарт BS OHSAS 18001;
 • Системи за управление на безопасността на хранителни продукти, съгласно стандарти EN ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC; GMP; GMP+
 • Системи за управление на енергията, съгласно стандарт EN ISO 50001;
 • Системи за управление на информационната сигурност, съгласно стандарт ISO/IEC 27001;
 • Системи за управление на социалната отговорност, съгласно стандарт SA 8000;
 • Провеждане на социални одити, съгласно изискванията на кодексите BSCI, Levi Strauss & Co;
 • Сертификация за доставчици на автомобилната промишленост, съгласно ISO/TS 16949;
 • SCC (Сертификат за отговорност на доставчика);
 • Потвърждаване на съответствието с изискванията на LOTO 1910.147 The control of hazardous energy (Lock Out / Tag Out);
 • Интегрирани системи за управление.

Индустриални услуги

 • Оценяване на съответствието на съдове и съоръжения под налягане
 • Оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане. Контрол и изпитване съгласно изискванията на ADR/RID
 • Оценяване на съответствието на строителни продукти
 • Сертификация на специализиран персонал: дефектоскописти, заварчици, оператори
 • Обследване за енергийна ефективност
 • Независим технически надзор при производството и монтажа на компоненти и изделия при работа в надзорната област
 • Изпитване, сертификация и допуск на фирми за работа като заваръчно предприятие съгласно EN ISO 3834
 • Сертификация на производители на метални конструкции съгласно ЕN 1090 и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
 • Сертификация на фирми, работещи по производство и ремонт на железопътни превозни средства и техните части съгласно ЕN 15085
 • Контрол и изпитване без разрушаване (NDT)
 • Оценка на остатъчния ресурс на съоръжения под налягане
 • Количествен и качествен контрол на стоки от внос или за износ

Сертификация на продукти

 • Изпитване, инспектиране, оценяване и сертификация на продукти в следните доброволни (нерегулирани) области на:
  • машини и съоръжения (без тези в Приложение 2) на НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините;
  • Съоръжения за вентилация и климатизация;
  • Отоплителни котли;
  • Детски съоръжения за площадки за игра;
  • Станционарни съоръжения за трениране и фитнес;
  • Подвижни и неподвижни контейнери за отпадъци;
  • Изпитване и оценяване на съответствието на играчки;
  • Електронни и електрически продукти и съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;
  • Електромагнитна съвместимост;
  • Фотоволтаични модули и компоненти за фотолтаични паркове;
 • Технически Дю Дилижънс за фотолтаични паркове;
 • Технически Дю Дилижънс за машини и съоръжения;
 • Одобрения при износ на продукти (G-mark, SASO, BMSI approval, CCC, Евразийски икономически съюз (EaEU) и други).

Обучения, семинари

Курсове, регистрирани от IRCA /International Register of Certificated Auditors/

 • IRCA QMS Одитор/Водещ одитор
 • IRCA OHS Одитор/Водещ одитор
 • IRCA EMS Одитор/Водещ одитор
 • Системи за управление
 • Системи за управление на качеството - ISO 9001
 • Системи за управление на околната среда - ISO 14001
 • Системи за управление на здравето и безопасността при работа - BS OHSAS 18001
 • Системи за управление на безопасността на храните - ISO 22000, HACCP, IFS
 • Системи за управление на енергията  - ISO 50001
 • Системи за управление на информационната сигурност - ISO 27001
 • Системи за управление на социалната отговорност - ISO 26000, SA 8000
 • Автомобилна промишленост - ISO/TS 16949, APQP, FMEA, VDA 6.3
 • Интегрирани системи за управление
 • Други курсове
 • SCC за служители
 • Заваряване. Координатори по заваряване
 • Съдове и съоръжения под налягане
 • Изпълнение на стоманени конструкции