Справочник сертификационни организации

1. Наименование:  ТЮФ РЕЙНЛАНД - БЪЛГАРИЯ ЕООД
   
2. Седалище: 1113 София
бул. Драган Цанков № 23A, ет. 6
тел: 02/ 987 92 91
факс: 02/ 987 66 05
E-mail: office@bg.tuv.com
Web Site: www.tuv.bg
   
3. Управител: инж. Станислав Методиев Владимиров
   
Регионалнен офис Стара Загора:  6000 Стара Загора
ул. "Екзарх Антим І" №28, ет. 2
Телефони: (042) 654 457, 088 901 628
e-mail: petia.petrova@bg.tuv.com
Регионален офис Варна: 9000 Варна
ул. София, № 2, ет.1
Телефони: (052) 655 954, 0884 901 632
e-mail: mariyana.mihaylova@bg.tuv.com
Орган за контрол от вида А: 6000 Стара Загора
Индустриална зона Голеш, Метан станция
Телефони: 0884 901 625
e-mail: georgi.filipov@bg.tuv.com

4. Предмет на дейност:

Одитиpaне, контрол на системи за управление, сертифициране на предприятия, производствени процеси, специализиран персонал, изделия и услуги, в съответствие с международните стандарти, както и всякаква друга дейност, която българското законодателство не забранява.

5. Данни за акредитациите и разрешенията:

Услуги, предлагани от ТЮФ РЕЙНЛАНД - БЪЛГАРИЯ ЕООД

Сертификация на системи за управление

Индустриални услуги

Сертификация на продукти

Обучения, семинари

Курсове, регистрирани от IRCA /International Register of Certificated Auditors/