Справочник сертификационни организации

"СюстемЦЕРТ Цертифициерунгсгезелшафт" ЕООД
www.systemcert.at
Наименование:   
SystemCERT Zertifizierungs-GmbH
   
Седалище:
Parkstraße 11, A-8700 Leoben
Tel.: +43(0)3842-48476, Fax: +43(0)3842-48476-4
е-mail: office@systemcert.at
 
В България:   
1113 София, ул.”Ф.Ж.-Кюри” 20, офис 1404
тел.: (00359 2) 816 4267
Е-mail : office@systemcert-bg.com
управител: д-р Светлана Стоянова
   

Дейности:

SystemCERT Zertifizierungs-GmbH e дружество, aкредитиранo от BMWFJ, Австрия, за сертификация на професионална компетентност на лица и на системи за управление.

Обучение

SystemCERT предлага обучения в областта на управлението на качеството и на безопасността и здравето при работа; обучения в областта на мениджмънта на проекти, обучение на тренери на възрастни и др. Наред с отворените курсове, организацията предлага и вътрешнофирмено обучение за развитие на персонала, както и онлайн обучения чрез собствена е-платформа. Обученията се провежда в съответствие с изискванията за сертификация. На успешно положилите изпит се издава международно признат сертификат.

Сертификация на компетентности

В съответствие с изискванията на стандарта ISO 17024 SystemCERT сертифицира лица със специални компетентности в широка гама дейности (управление на качеството, мениджмънт на проекти, управление на безопасността и здравето при работа, обучение на възрастни и други), с което се удостоверяват както тяхната теоретична подготовка, така и практическите им умения.

Сертификация на системи за управление

SystemCERT сертифицира системи за управление в съответствие със стандартите ISO 9001, ISO 29990, OHSAS 18001, както и интегрирани системи за управление. SystemCERT гарантира независим одит от опитни в съответния бранш одитори. При одита не само се проверява съответствието с критериите на стандартите, но и се предлагат ефективни решения за повишаване на потенциала на клиента  за подобрение.
Запитване за сертификация можете да изтеглите тук - http://systemcert-bg.com/Info%20Anbot%20E_R-Zert.pdf

Информация за сертифицирани фирми можете да получите на имейл info@systemcert-bg.com.