Справочник сертификационни организации


www.oehmi-cert.de

Наименование:          
OHMI EuroCert® GmbH
   
Централен офис:
OHMI EuroCert® GmbH
Berliner Chaussee 66
D-39114 Magdeburg
Тел.: +49391 81 89 147; +359 88 81 89 147
Email: oehmi@oehmi-cert.de
 
Контакти за връзка в България:  ул. "Николай Хайтов" № 2, вх. Г, ет. 11
1113 София
Тел: 02-981 0630
Email: info@oehmi-bg.com
   

ÖHMI EuroCert® GmbH е водещ акредитиран сертифициращ орган, чието седалище се намира в централна Германия, в град Магдебург. ÖHMI EuroCert® GmbH е основана през 1994 г. и е част от холдинговата структура на ÖHMI АД.

Основният предмет на дейност обхваща сертифицирането на системи за управление в съответствие с:

Допълнителни сертификационни услуги се осъществяват в областта на селското стопанство и фуражната промишленост в съответствие с правилата на стандартите:

ÖHMI EuroCert® GmbH e акредитиран от DAkkS /националната акредитационна служба на Република Германия/ сертифициращ орган, като от своя страна DAkkS е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation - ЕА), изпълнявайки изискванията на чл. 53, ал. 3, на Закона за обществените поръчки в Република България.

Акредитации: D-ZM-16015-01-00 и  D-ZE-16015-01-00

Основни принципи при работа на ÖHMI EuroCert® GmbH са: