Справочник сертификационни организации

Lloyd’s Register Quality Assurance

www.lrqa.bg

1. Наименование:          
Lloyd's Register Quality Assurance
   
2. Адрес:
LRQA Centre
Hiramford,
Middlemarch Office Village,
Siskin Drive,
Coventry CV3 4FJ, UK
Tel: ++44 24 7688 2373
Fax: ++44 24 7630 6055
 
3. Представителство за България:
  Лойдс Регистър EMEA Клон
София 1404
Бул. България 81 А, ет. 8
Тел: +359 2 818 78 00
Факс: +359 2 818 78 02
e-mail: sofia@lr.org
   
4. Ръководител:
Звездалина Янева, Управител

5. Предмет на дейност:

LRQA е една от световно известните авторитетни сертификационни организации, извършващи оценки съгласно:

LRQA предлага следните услуги:

6. Референции:

LRQA притежава акредитация от UKAS под номер 001
(http://www.ukas.com/Accredited-Bodies.asp) и още над 30 национални органи. Организацията разполага с повече от 2 500 одитори - служители на LRQA по целия свят, има над 50,000 клиенти и издадени над 70,000 одобрения в 120 страни. LRQA е сертифициращ орган на 50% от компаниите, включени в Топ 200 на Financial Times Global Index.

LRQA е една от малкото сертифициращи организации с пълна акредитация, покриваща България за издаване на одобрения по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 27001.

LRQA е първата сертифицираща организация с български одитори по ISO/IEC 20000-1.

7. Сътрудничество:

Клиенти на LRQA са следните световно известни компании:

British Steel, Cannon, Mitsubishi, Philips, Mobil, Kobe Steel, Rolls Royce, ABB, Goodyear, Volvo, Ford, Chrysler, General Motors, Coca Cola, British Telecom, Deutsche Telecom, France Telecom, Du Pont, Esso, ThyssenKrupp, Interbrew, Mars, Toyota и много други.

8. Специфична информация:

През 2010 г. се навършиха 250 г. от създаването на Lloyd`s Register, първото  в света класифициращо общество. То е създадено в кафенето на Едуард Лойд в Лондон през 1760 г, с публикуването на Регистър с данни за качеството на корабите в помощ на търговците и застрахователите. 

LRQA започва дейността си през 1985 г. и към момента има 41 офиса в различни държави по света. LRQA е част от Lloyd’s Register Group, компания с 240 офиса в 80 страни, в която работят над 6000 служители, представители на 90 различни националности.