Справочник сертификационни организации

Lloyd’s Register Quality Assurance

www.lrqa.bg

1. Наименование:          
Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)
   
2. Адрес:
1 Trinity Park, Bickenhill Lane,
Birmingham B37 7ES, United Kingdom
Tel: 44 330 414 1271
e-mail: enquiries@lrqa.co.uk
 
3. Представителство в България:
  Лойдс Регистър EMEA Клон
София 1404
Бул. България 81 А, ет. 7
Тел: +359 2 818 78 00; 818 78 78
e-mail: sofia@lr.org
   
4. Ръководител:
Звездалина Янева, Управител

5. Предмет на дейност:

LRQA е една от световноизвестните сертификационни организации, извършващи оценки съгласно:

LRQA предлага следните услуги:

6. Референции:

LRQA притежава акредитация от UKAS под номер 001
(http://www.ukas.com/search-accredited-organisations/) и още от над 50 национални органи. Организацията разполага с повече от 2 500 одитори - служители на LRQA по целия свят, има над 60 000 клиенти и издадени над 70 000 одобрения в над 120 страни. LRQA е сертифициращ орган на 50% от компаниите, включени в Топ 200 на Financial Times Global Index.

LRQA е една от малкото сертифициращи организации с пълна акредитация, покриваща България за издаване на одобрения по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 27001.

LRQA е първата сертифицираща организация с български одитори по ISO/IEC 20000-1, IATF 16949.

7. Сътрудничество:

Клиенти на LRQA са следните световно известни компании:

British Steel, Cannon, Mitsubishi, Philips, Mobil, Kobe Steel, Rolls Royce, ABB, Goodyear, Volvo, Ford, Chrysler, General Motors, Coca Cola, British Telecom, Deutsche Telecom, France Telecom, Du Pont, Esso, ThyssenKrupp, Interbrew, Mars, Toyota и много други.

8. Специфична информация:

През 2010 г. се навършиха 250 г. от създаването на Lloyd`s Register, първото в света класифициращо общество. То е създадено в кафенето на Едуард Лойд в Лондон през 1760 г, с публикуването на Регистър с данни за качеството на корабите в помощ на търговците и застрахователите.

LRQA (Lloyd`s Register Quality Assurance) започва дейността си през 1985 г. и към момента има 41 офиса в различни държави по света.
LRQA е част от Lloyd's Register Group, компания с 240 офиса в 78 страни, в която работят над 6000 служители, представители на 90 различни националности.