Справочник сертификационни организации

 

Данни за организацията:               Интертек ВА ЕООД
София 1111,
ул. “Акад. Методи Попов” 24 А, ет.5
Тел: 02/ 9500640
Факс: 02/ 9501190
e-mail: ba.sofia@intertek.com
Джордж Байрън Пизланд – Управител
   

Вече над 130 години компании от цял свят разчитат на Intertek за осигуряване на качеството и безопасността на своите продукти, процеси и системи.

Intertek е лидер при предоставяне на цялостни иненадминати решения в областта на осигуряване на съответствието, тестване, инспекции и сертификация, приложими за Вашия бизнес и веригата от доставчици 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, въз основа на прилагане на оптимални процеси; фирмена култура, ориентирана към клиента, както и благодарение на над 40 000 служители в повече от 1000 офиса в над 100 държави. Ние можем да осигурим съответствието на Вашия бизнес със стандартите за качество, здравословни и безопасни условия на труд, околна среда и социална отговорност, независимо дали развивате дейност на местния или международния пазар.

Основният приоритет на Intertek е Вашата конкурентноспособност:

Компетентността на експертите на Intertek е потвърдена от редица акредитационни органи: UKAS (Великобритания), DakkS (Германия), SWEDAC (Швеция) , ACCREDIA (Италия), ANAB (САЩ) и др.

Intertek Academy 

Intertek Academy е глобален обучителен център, акредитиран от Международния регистър на сертифицираните одитори /IRCA/ с доказана компетентност на преподавателите и надеждни методи на обучение.
Intertek Academy съдейства на лидерите на организации от всички бизнес сектори да постигат целите си чрез развиване на компетентността на служителите.
Всяко от обученията на Intertek Academy съчетава практическия опит на екипа от преподаватели с модерни методи на преподаване и е създадено с цел да е полезно за развиването на компетентност в различни области:

Сертифицираните  от Intertek системи за управление на български организации са над 1000. Адрес за проверка на валидността на сертификати, издадени от Intertek
http://intertek.bg/forma_certificate_validation.php