Справочник сертификационни организации

 

Данни за организацията:               Интертек ВА ЕООД
София 1111,
ул. “Акад. Методи Попов” 24 А, ет.5
Тел: 02/ 9500640
Факс: 02/ 9501190
e-mail: ba.sofia@intertek.com
Джордж Байрън Пизланд – Управител
   

Вече над 130 години компании от цял свят разчитат на Intertek за осигуряване на качеството и безопасността на своите продукти, процеси и системи.

Intertek е водеща организация в областта на цялостното осигуряване на качеството във всички сектори. Чрез мрежата ни от повече от 1000 лаборатории и офиси и 42 000 служители в над 100 държави предоставяме иновативни и ненадминати решения в областта на осигуряване на качеството, тестване, инспекции и сертификация на дейности и доставната верига.

Осигуряване на качеството - позволява Ви да идентифицирате и смекчите присъщите рискове за операциите във Вашата организация, веригата на доставки и системата за управление на качеството.

Тестване - позволява Ви да оцените дали Вашите продукти и услуги отговарят и надхвърлят стандартите за качество, безопасност, устойчивост и представяне.

Инспекции - позволяват Ви да валидирате спецификациите, стойността и безопасността на Вашите суровини, продукти и активи.

Продуктова сертификация - дава Ви възможност официално да демонстрирате, че Вашите продукти и услуги отговарят на всички признати вътрешни и международни стандарти.

Нашите мисия, визия и ценности

Повече от 130 години, иновациите са част от историята на Intertek.

Днес сме глобална организация, която помага на клиентите си да продължат уверено напред, като предоставяме експертиза в цялостното осигуряване на качеството в над 100 държави, последователно, прецизно и навреме.

Услугите ни включват:

Портфолиото на Intertek Academy от обучения включва: