Справочник сертификационни организации


МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
INTERNATIONAL QUALITY ASSOCIATION (IQA)

 

Седалище:         1000, гр.София, Ул.”Славянска” № 20, ап.2
Тел./факс 02 9817172, 0878346791
Email: iqa@abv.bg, iqacert@gmail.com
www.iqa-cert.com
   
Собственик: Робърт Битар
   
Управител: инж.Милена Иванова
   
Ръководител ОС към IQA:  инж.Надежда Сиракова

IQA е компания развиваща дейности  по сертифициране и обучение в областта на системи за управление от 2005 г.

IQA разполага с екип от професионалисти - водещи одитори, одитори, технически експерти и доказани лектори, които благодарение на образованието си, професионализма, креативността и чрез постоянно повишаване на квалификациите си гарантират качеството на предлаганите услуги.

Към IQA е създаден ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ (ОС към IQA),  акредитиран от ИА БСА за сертификация на Системи за Управление на Качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021 (Сертификат ОСС 8) в различни икономически дейности. От ноември 2009 г. до момента ОС към IQA e сертифицирал множество дружества в голям брой икономически сектори в съответствие с изискванията на ISO 9001. Сред нашите клиенти са дружества работещи в областите градоустройство и градско планиране, инженерингови дружества, производители на храни и промишлени стоки, металургични и машиностроителни предприятия, строителство, както и в областта на услугите, туризъм, охранителна дейност, обучаващи организации и други.

В сътрудничество с партньори, органи по сертификация, притежаващи акредитации от Органи за Акредитация членове на ЕА и IAF, подписали MLA, Международна Асоциация за Качество предлага сертификации по различни международни стандарти и спецификации, между които са ISO 9001 (качество) , ISO/IEC 27001 (сигурност на информацията), ISO/IEC 20000 (информационни услуги), ISO 22000, FSSC 22000, GMP, НАССР (безопасност на храните), OHSAS 18001 (здраве и безопасност при работа), ISO 14001 (околна среда), FSC (горска сертификация), ISO 13485 (медицински продукти), ISO 50001 (управление на енергията), EN ISO 22716:2007 (козметични продукти) , Social Responsibility (социална отговорност), ЕN 17100 (услуги за писмен превод), ISO 18788 (частни дейности за сигурност), ISO 16636 (услуги за борба с вредителите) и много други.

Водещи експерти и одитори от IQA са активни участници в Техническите комитети към Български Институт по Стандартизация - ТК 34 Управление на качество и оценяване на съответствието, ТК 32 Селскостопански и хранителни продукти, ТК 57 Информационни и комуникационни технологии. IQA участва успешно като партньор в проекти, имащи отношение към националната стандартизация и сертификация.

IQA е една от компаниите участвала и определена от Българската Минно-Геоложка Камара да сертифицира по разработения доброволен браншови стандарт за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия.

IQA е официален обучител на ERCA (European Register of Certified Auditors) за България и като такъв организира обучения на кадри в областта на системите за управление и оценка на съответствието. IQA организира самостоятелно и с партньори и специализирани обучения на ръководен и изпълнителски персонал в дружества по специфични теми в областта на системи за управление, сигурност на информацията, опазване на околна среда, здраве и безопасност, безопасност на храните, както за повишаване на квалификацията и уменията,  така  и специализирани семинари отнасящи се към новостите в стандартите  и управлението на дружествата. ERCA сертифициране е независим и безпристрастен процес, който доказва професионална компетентност и умения на одитори и специалисти в областта на оценката на съответствието.