Справочник сертификационни организации

Наименование:  Ай Си Ер – България “ ЕООД
   
Седалище:
гр. Пловдив 4000
бул “ 6-ти септември “ № 180, офис 4
тел./ факс : + 359 (32)  260499
E-mail: icr_bulgaria@abv.bg
www.icr-bg.com
   
Ръководител: 
Васил Горански – Управител
   

Предмет на дейност:

Сертификация на следните системи за управление :

Одитите на системите за управление се извършват от Водещи одитори, регистрирани  в IRCA (International Register of Certificated Auditors).

ICR – BULGARIA  LTD  предлага :

Обучение на Вътрешни  и Водещи одитори на системи за управление.

Акредитации:

ICR – BULGARIA   LTD  работи под акредитацията на  ANAB чрез сътрудничество с International Certification Registrar LTD   с акредитационен  № ICR-99020095-270208

ICR – BULGARIA   LTD  е член на EFQM (European Foundation for Quality Management ,със седалище в Брюксел, Белгия.