Справочник сертификационни организации

DQS GmbH
Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen
   
Наименование: DQS Holding GmbH
Седалище:

August-Schanz-Str. 21
60433 Frankfurt am Main / Germany
Tel. ++49 69 95427-140
Fax ++49 69 95427-299
www.dqs-holding.com
www.dqs.de

   
Представителство за България:  DQS България ООД
5300 Габрово,  ул. „Р. Каролев” 1,
Бизнес център, офис 404
Тел./факс  066 806216
E-Mail: office@dqsbg.com
www.dqsbg.com

Предмет на дейност:

DQS България ООД е част от групата DQS, една от водещите сертификационни организации в света за системи за управление. Под стратегическото управление на DQS Holding GmbH, групата DQS има над 80 офиса в повече от 60 страни, 2800 сътрудници, включително над 2500 одитори и експерти.

Началото на  днешната интернационална група DQS е поставено през 1985 г. в Германия, с основаването на DQS GmbH – “Германско дружество за сертификация на системи за управление”, с основни съдружници DIN (Германски институт за стандартизация) и DGQ (Германско дружество за качество). Днес, наред със съоснователите DIN и DGQ, съдружници в DQS Holding са също Underwriters Laboratories (UL) от САЩ, а така също и индустриални сдружения от Германия.

Основният сертификационен орган в групата DQS е DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen - Германско дружество за сертификация на системи за управление.

DQS е член и съосновател на IQNet - The International Certification Network, сдружение на най-значими сертификационни организации, което също е основа за високото международно признание.

DQS работи у нас с български одитори, които се подбират и назначават от DQS - Франкфурт на Майн, и притежават богат практически и браншово специфичен опит в условията на българската икономика.

Групата DQS се фокусира върху разнообразни услуги в областта на одит, оценяване и сертификация на системи за управление, процеси и организации, по над 100 международни и национални стандарти и спецификации, между които са:

Акредитация:

Подробни данни за акредитациите на DQS: www.dqs-holding.com

Референции:

DQS работи чрез свое представителство в България от 2004 г. и е утвърден и авторитетен сертификатор на системи за управление по стандарти ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001,  BS OHSAS 18001 и други, в предприятия и организации от различни индустриални браншове, учебни заведения, предприятия за търговия и услуги и др.

Към настоящия момент DQS поддържа в България над 200 валидни сертификати на системи за управление по различни международни стандарти и спецификации.