Справочник сертификационни организации

1. Наименование: 
DNV GL AS
   
2. Седалище:
DNV GL Uffici Lombardi - Campus tecnologico ENERGY PARK
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB) Italy
tel. +39 039 6899905
fax. +39 039 6899930
   
3. Ръkоводител:
Luca Crisciotti,
Chief Executive Officer (CEO)
DNV GL Business Assurance
 
4. Представителство за България:
 
ДНВ ГЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
9002 Варна ул. “Генерал Столипин” № 12
Тел.: 052/699 000, факс: 052/822 008
E-mail: varna-ba@dnvgl.com

За контакти:
Стилиян Пройков – Управител

5. Предмет на дейност:

DNV GL възниква след обединението през Септември 2013 г. на Det Norske Veritas (DNV) и Germanischer Lloyd (GL) и е продължител на 150 годишна традиция в независимите оценки и класификационни услуги. DNV GL е независим орган, лидер в сертификационните услуги в световен мащаб. Сред предлаганите услуги са оценки, инспекции, обучение, сертификация на системи за управление, продуктова сертификация:

Системи за управление на качеството на базата на:

Системи за управление на околната среда и енергийна ефективност:

Системи за управление на безопасността и сигурността:

Корабоплаване & логистика:

Здравеопазване:

Опазване на климата

6. Акредитации:

DNV GL е акредитирана от над 80 национални органа, осигурявайки глобално покритие на предоставяните услуги. Сред тях са:

7. Сертификационна дейност:

ДНВ ГЛ предлага сертифициране въз основа на риска като стандартен начин за провеждане на всички сертификационни услуги. С този подход, клиентите получават повече от сертификат. Одиторите на ДНВ ГЛ оценяват как система за управление на фирмата управлява рисковете, за да идентифицира силните, слабите страни и възможностите за подобрение.