Справочник сертификационни организации

1. Наименование: Certification International (UK) Ltd.
   
2. Седалище: Delta 100, Delta Business Park
Great Western way, Swindon
Wiltshire SN5 7XP
United Kingdom
Tel. + 44 0 1793 492892
Fax + 44 0 1793 492692
web: www.cert-int.com
   
3. Представителство за България:  Certification International Bulgaria Ltd.
   
4. Адрес: кв."Манастирски ливади"
ул."Ралевица" 87, вх.А
1618 София, България
тел. +359 (2) 980 3557; 980 3559
факс +359 (2) 405 2401
E-mail: office@ci-bg.net
web: www.ci-bg.net
   
5. Ръководител: Георги Вутев, Управител

6. Предмет на дейност:

Certification International (CI) Ltd е международен сертификационен орган, специализиран в осигуряването на независима и акредитирана сертификация на организации в целия свят. Основана е в началото на 90-те години във Великобритания и днес развива сертификационна дейност в много държави по света чрез свои представителства.

Предоставя услуги в сферата на международното сертифициране на системи за управление на качеството, околната среда, здравеопазването и подобряването на условията за безопасност на труда и други стандарти и спецификации, както следва:

7. Акредитация:

Certification International Ltd осъществява дейността си в съответствие с международния стандарт ISO/IEC 17021:2011 – Оценяване на съответствието – изисквания за органите, извършващи одит и сертификации на системи за управление, и е акредитирана под № 63 от Националния акредитационен орган на Великобритания - UKAS (United Kingdom Accreditation Service). По силата на Multilateral Regulatory Arrangement на International Accreditation Forum сертификатите, издадени от Certification International са признати в целия свят.

8. Специфична информация:

Certification International има международна репутация като фирма, която изгражда стабилно и дългосрочно ползотворно партньорство, основано на професионален подход, ефикасност на предоставяните услуги, ефективност и преди всичко високо качество. Позната е с процесния и неформален метод на одитиране, допринасящ стойност към бизнеса на одитираните организации.

Certification International постига най-високите стандарти експертиза и професионализъм чрез своите екипи от одитори. Всички те са високо образовани и опитни професионалисти, регистрирани в международни регистрационни органи (като IRCA). Това гарантира, че способностите на нашите одитори са потвърдени от независими органи, а тяхната дейност е регулирана, следена и контролирана в съответствие със стандартите ISO 19011 и ISO/IEC 17021:2011.

Услугите на Certification International са високоефективни и конкурентни по всички критерии – цена, акредитация, международна валидност, компетентност на нашите одитори. Идеологията ни е да следим за непрекъснато променящите се нужди на нашите клиенти – настоящи и бъдещи и да ги удовлетворяваме чрез навременна, професионална и резултатна грижа.

9. Референции

Сертификейшън Интернешънъл е представена в България от 2005 година и извършва оценяване и сертификация съгласно всички горепосочени управленски стандарти на организации от различни области на обществено-икономическата дейност, включително организации в сферата на производство и услуги, общински администрации и държавни институции. Наши клиенти са Държавен фонд „Земеделие”, Изпълнителна Агенция „Автомобилна Администрация”, общини, болници и други.