Справочник сертификационни организации

CERTIFICATION ASSOCIATION "RUSSIAN REGISTER"

www.rusregister.ru

   
1.Наименование: Certification Association “Russian Register”
 
2. Седалище:

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»
Россия, 191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 34, офис 3
Тел.: +7 (812) 600-11-67, 600-11-68. Факс: +7 (812) 600-11-69
rr-head@rusregister.ru
http://www.rusregister.ru

Представителство в България - "Руски Регистър – България" ЕООД:
гр. Варна 9003,
ул. ”Уилям Фруд” №1,
Институт по хидро- и аеродинамика, ет.6
Тел.:/Tel: +359 52 377 900
Факс:/Fax: +359 52 377 900
е-mail: bulgaria@rusregister.ru, office@rusregister.bg

3. Ръководител инж. Димитър Македонов – Управител
 

4. Предмет на дейност:

Асоциация по сертификация „Руски Регистър” - най-големият и най-известният в Русия, и зад граница руски независим орган за сертифициране на системи за управление предлага сертификация по следните международни стандарти, а също така и интегрирани системи спрямо изискванията на повече от един от тези стандарти:

5. Акредитации:

Акредитации: АС„Руски Регистър” е акредитирана от RvA (Холандски съвет за акредитация, член на IAF), ANAB (национален съвет за акредитация на САЩ, член на IAF) и е член на Международната мрежа за сертификация IQNet (международна асоциация, обединяваща 38 водещи органа по сертификация от целия свят), благодарение на което, нашите клиенти могат да си изберат програма за сертифициране не само с национални, но и с международно признати акредитации. АС„Руски Регистър” е член и на Европейския Фонд за Управление на Качеството (EFQM), а също така и на Международната Асоциация по сертификация на персонала (IPC), което свидетелства за високото ниво на подготовка на персонала на АС ”Руски Регистър” и за международното признание на асоциацията.

През 2008 г. АС „Руски Регистър” получи най - пълната нотификация в системата на Газпромсерт, упълномощената организация на ОАО "Газпром". Нито един орган по сертификация досега няма такава пълна нотификация по дадената система.

През 2010 г. АС „Руски Регистър” получи международна акредитация от FSC (Forest Stewardship Council) и стана част от 20 органа по сертификация, притежаващи подобно признание.

През 2011 г. АС „Руски Регистър” сключи съглашение с IRIS Group и получи правото на сертификация за съответствие с международния стандарт IRIS. В света съществуват 14 органа по сертификация, упълномощени да провеждат такива проверки.

През Септември 2012 г. Националният Съвет по акредитация на САЩ - ANAB взе решение за акредитация на АС „Руски Регистър по стандартите за системи за управление на информационната безопасност ISO/IEC 27001 и системи за управление на IT-услугите ISO/IEC 20000-1.