Справочник сертификационни организации

1. Наименование:           СИ ЕС БИ ЕООД
   
2. Централен офис: 1612 София,
 бул. Цар Борис III № 7, ет 7, офис 10
 тел/факс: 02 / 869 12 32
   
Отдел сертификация:   бул. Цар Борис III № 93, вх.Б, ет.3, офис 2
тел/факс: 02 / 869 12 33
Е-mail: office@csb-hold.com
Web: www.csb-hold.com
   
3. Ръkоводител: Емил Илиев – Управител
   
4. Предмет на дейност:  
  • Сертификация на системи за управление
  • Одити от втора страна
  • Обучение и подготовка на персонал

Си Ес Би е акредитиран и независим орган за сертификация на системи за управление.

Основан през 2008, Си Ес Би бързо се налaга с компетентност и адекватни за българския пазар финансови условия. Днес Си Ес Би е водещ български орган за сертификация с над 300 сертифицирани системи за управление. Нашите клиенти са дружества от всички браншове на икономиката, от най-малките до най-големите, както и редица организации от публичния сектор.

Като орган за сертификация, независим от външни корпоративни интереси Си Ес Би има предимството да предложи кратки срокове за сертификация и гъвкавост в планирането и провеждането на сертификационния процес.

Сертификация на системи 

Си Ес Би извършва сертификации на системи за управление, спрямо основните международни стандарти:

 

Одити от втора страна 

Си Ес Би извършва одити от втора страна за български и чуждестранни клиенти, както в България, така и в съседните държави. Одитите от втора страна могат да включват одити за оценяване и контрол на доставчици или одити за съответствие, спрямо конкретни процедури на възложителя.

Обучение и подготовка на персонал

Успоредно със сертификационната си дейност, Си Ес Би организира и провежда специализирано обучение в областта на системите за управление. Провеждат се курсове за одитори, за мениджъри и координатори на системи за управление, семинари и въвеждащи обучения. Създадена е добра практика за провеждане на обучения организирани специално за нуждите на дадена организация и адаптирани към нейните изисквания.

5. Акредитации:

Си Ес Би издава международно валидни, акредитирани сертификати със следните акредитации:

В случай, че желаете да получите оферта за сертификация, моля попълнете запитване, като използвате посочения по-долу линк и го изпратете на e-mail: marketing@csb-hold.com

Зaпитване за сертификация

За повече информация можете да се свържете с нас на телефон 02 – 869 12 32 или да изпратите запитване на e-mail: marketing@csb-hold.com