Справочник сертификационни организации

1. Наименование:           СИ ЕС БИ ЕООД
   
2. Централен офис: 1612 София, бул. Цар Борис III № 7, ет 7, офис 10
тел/факс: 02 / 869 12 32 (33)
Е-mail: office@csb-hold.com
Web: www.csb-hold.com
   
3. Ръkоводител: Емил Илиев – Управител
   
4. Предмет на дейност:  
  • Сертификация на системи за управление
  • Одити от втора страна
  • Обучение и подготовка на персонал

Си Ес Би е акредитиран и независим орган за сертификация на системи за управление.
Създаден през 2008 година, СИ ЕС БИ  бързо се налaга с компетентност и адекватни за българския пазар условия. Днес СИ ЕС БИ е водещ орган за сертификация с над 800 сертифицирани системи за управление. Наши клиенти са дружества от всички браншове на икономиката, както и редица организации от публичния сектор.

Като орган за сертификация, независим от външни корпоративни интереси, СИ ЕС БИ има предимството да предложи кратки срокове за сертификация и гъвкавост в планирането и осъществяването на сертификационния процес.

5. Основни дейности и услуги:

Сертификация на системи
Си Ес Би извършва сертификации на системи за управление по основни международни стандарти:

Одити от втора страна 

Си Ес Би извършва одити от втора страна за български и чуждестранни клиенти, както в България, така и в съседните държави. Одитите от втора страна могат да включват одити за оценяване и контрол на доставчици или одити за съответствие, спрямо конкретни процедури на възложителя.

Обучение и подготовка на персонал

Успоредно със сертификационната си дейност, СИ ЕС БИ организира и провежда специализирано обучение и подготовка на персонал, свързани със системите за управление. Провеждат се курсове за одитори, за мениджъри и координатори на системи за управление, семинари и въвеждащи обучения. Създадена е добра практика за провеждане на обучения, съобразени с персоналните потребности на дадена организация и адаптирани към нейните изисквания.

6. Акредитации:

Си Ес Би издава международно валидни сертификати под акредитация от ИА "Българска служба за акредитация".

В случай, че желаете да получите оферта за сертификация, моля попълнете запитване, като използвате посочения по-долу линк и го изпратете на e-mail: marketing@csb-hold.com

Получете Вашата оферта за сертификация, като използвате посочения по-долу линк и ние ще се свържем с Вас за уточняване на детайлите.

Зaпитване за сертификация

За повече информация можете да се свържете с нас на телефон 02 – 869 12 32 (33) или да ни пишете на e-mail: marketing@csb-hold.com