Справочник сертификационни организации

www.certind.ro     www.escert.com

Наименование:          
S.C. CERTIND S.A
   
Romania, Bucharest, 27-29, George Enescu St.,
UGIR 1903 Palace, 3rd fl., room 7,sector 1
 
  България, 4000, гр. Пловдив, ул. Белград № 12, оф. 22
Тел/ф. 032 94 01 99    GSM: 0882 708 870
www.escert.com, E-mail: office@escert.com
   

Предмет на дейност:

S.C. CERTIND S.A е международно признат орган за сертифициране на системи за управление, оценка на съответствието на продуктите, надзор, инспекции и обучение на персонала, проверка и надзор на продукти и производствени процеси.

В България одитите се провеждат от български одитори на български език, предварително квалифицирани в съответствие с процедурите на S.C. CERTIND S.A. Всички одити се провеждат от името на SC CERTIND SA.

S.C. CERTIND S.A е член на Европейската федерация на асоциацията на сертификационните организации EFAC, признати от международните EA и IAF форуми.

S.C. CERTIND S.A извършва сертификации по следните международни стандарти:

Акредитация:

S.C. CERTIND S.A е акредитиран според изискванията на ISO 17021 от RENAR - (№ SM 041/27.10.2012.) от RENAR /пълноправен член на  EA-MLA и IAF/,  за сертифициране на системи за управление по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005, ISO/IEC 27001:2007.

S.C. CERTIND S.A  е Акредитирана  от  ESYD   и  призната като сертификационна организация  от Холанската  фондация за безопасност на храните.

S.C. CERTIND S.A е призната от  GFSI (Глобална инициатива за безопасност на храните). като орган по сертификация на системи за управление на безопасността на храните, съгласно FSSC 22000.

S.C. CERTIND S.A е акредитиран от  ACCREDIA  за предоставяне на сертификация на системи за управление на качеството за строителния сектор по RT-05.

S.C. CERTIND S.A е одобрен NATO доставчик /№ 0483/ за оценка и сертификационни услуги, вкл. AQAP, легитимно за всички страни членки на NATO.

Клиенти:

В България Към момента 178 системи за управление са сертифицирани от S.C. CERTIND S.A. Сертификатите на клиентите могат да бъдат проверени на: www.certind.ro

Списъкът и бройката по-долу имат само извадков демонстрационен характер: