Справочник сертификационни организации

www.afnor.org

Седалище:   11, rue Francis de Pressence
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France
   
Представителство в България:
(адрес за контакти и кореспонденция)
  AFNOR International
1000 София,
ул.”Три уши” 6, ет 1, офис 3
тел./факс (02) 980 57 20

e-mail: bulgaria@afnor.org, iva.monova@abv.bg
www.afnor.org, www.afnor.bg
   
Ръководител:   инж. Ива Монова - Управител
сертифициран водещ одитор
за системи за управление ISO9001, ISO14001, ISO50001 и OHSAS18001
   
Предмет на дейност:  СЕРТИФИЦИРАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ, ОБУЧЕНИЯ

СЕРТИФИЦИРАНЕ на системи за управление:

Издадените сертификати са от името на AFNOR Certification под запазената търговска марка AFAQ.

СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ:

За AFNOR Certification сертифицирането не е самоцел. Нашата услуга оценява зрелостта на Вашата система за управление, идентифицира възможности за подобряване и оптимизиране и Ви помага в търсенето на ефикасност.

ОЦЕНЯВАНЕ на фирми по ISO 26000 Социална отговорност по метод, който дава ясна картина за силните страни и направленията, в които следва да се търсят подобрения.

ОБУЧЕНИЯTA, които предлагаме са в широк спектър, като естествено обхващат и системите за управление, одит, управление на риска и др. от които фирмите се нуждаят и които позволяват да разширите или поддържате Вашата квалификация.

Предлагаме и РЕГИСТРИРАНИ КУРСОВЕ за сертифицирани одитори на системи за управление.

При необходимост от специфично обучение, направете Вашето запитване и ще направим всичко, за да ви го осигурим. А най-добрият начин да се убедите в качеството на нашите обучения е да попитате тези, които вече са ги преминали.

AFNOR Certification е акредитирана за всички области (ЕАС кодове от 1 до 39) от авторитетни акредитиращи органи като COFRAC (Франция), UКAS (Англия), и др.

AFNOR Certification е член на IQNet Association. IQNet сертификат може Ви бъде издаден заедно с AFAQ сертификата.

AFNOR Certification е една от четирите най-големи сертифициращи фирми в света с представителства в повече от 90 страни, което осигурява персонализирана услуга за всеки от нашите клиенти.

AFNOR има 800 обучители и над 1600 сертифицирани одитори и обучители от различни области и страни, включително международно признати български одитори, извършващи одити за AFNOR Certification в България и в другите европейски страни с изискваната безпристрастност и при стриктно спазване на моралния кодекс.

Референции:
Пълният актуален списък (съгл. изискването на акредитиращите органи) на сертифицираните от нас фирми се поддържа актуален единствено от AFNOR Certification. За информация относно актуална сертификация, моля да се обръщате към Представителството на АФНОР.