Справочник сертификационни организации

www.afnor.org

Седалище:   11, rue Francis de Pressence
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France
   
Представителство в България:
(адрес за контакти и кореспонденция)
  Regional office / Afnor Rus
125040 пощенска кутия 36 Москва Русия
GSM. +7 985 410 26 51

e-mail: bulgaria@afnor.org
www.afnor.bg
   
Ръководители:  

Леонид ДВОРКИН - Регионален мениджър
e-mail: leonid.dvorkin@afnor.org

Весела Колева – регионален представител
e-mail: vessela_koleva@abv.bg
GSM. +359  887 609 159

Предмет на дейност: СЕРТИФИЦИРАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ, ОБУЧЕНИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ на СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

Издадените сертификати са от името на AFNOR Certification под запазената търговска марка AFAQ.

За AFNOR сертифицирането не е самоцел. Нашата услуга оценява зрелостта на Вашата система за управление, идентифицира възможности за подобряване и оптимизиране и Ви помага в търсенето на ефикасност.

ОЦЕНЯВАНЕ на фирми по ISO 26000 – Социална отговорност по метод, който дава ясна картина за силните страни и направленията, в които следва да се търсят подобрения.

ОБУЧЕНИЯTA, които предлагаме са в широк спектър, като естествено обхващат и системите за управление, одит, управление на риска и др. от които фирмите се нуждаят и които позволяват да разширите или поддържате Вашата квалификация.

Предлагаме и РЕГИСТРИРАНИ КУРСОВЕ за сертифицирани одитори на системи за управление.

При необходимост от специфично обучение, направете Вашето запитване и ще направим всичко, за да ви го осигурим. А най-добрият начин да се убедите в качеството на нашите обучения е да попитате тези, които вече са ги преминали.

AFNOR е акредитирана за всички области (ЕАС кодове от 1 до 39) от авторитетни акредитиращи органи COFRAC, UKAS (AFNOR UK), DAkkS (GUTCert / AFNOR Германия).

AFNOR е член на IQNet Association. IQNet сертификат може Ви бъде издаден заедно с AFAQ сертификата.

AFNOR е една от най-големите сертифициращи фирми в света с представителства в повече от 100 страни, което осигурява персонализирана услуга за всеки от нашите клиенти.

AFNOR има 1750 обучители и 1600 сертифицирани одитори и от различни области и страни, вкл. международно признати български одитори, извършващи одити за AFNOR Certification в България и в други страни с изискваната безпристрастност и при стриктно спазване на моралния кодекс.

Референции:
Пълният актуален списък (съгл. изискването на акредитиращите органи) на сертифицираните от нас фирми се поддържа актуален единствено от AFNOR. За информация относно актуална сертификация, моля да се обръщате към Представителството на AFNOR.