Справочник сертификационни организации

Наименование: ACM Limited
   
Седалище:  The Business Centre
Edward Street
REDDITCH
B97 6HA
United Kingdom
T: +44 (0) 1527 584759
F: +44 (0) 1527 66946
e-mail: info@acmcert.com
http://www.acmcert.com/
   
За контакт в България:  тел: +359 888737383; +359 889430235
тел./факс: +359 2 9714805
ул. „Манастирска” № 8
София 1111, България
e-mail: ACM_Bulgaria@acmcert.com
   

Предмет на дейност:

ACM Лимитид е независим сертифициращ орган, акредитиран в UKAS (Великобритания), който има за цел да предостави безпристрастен, реалистичен и практически подход към изискванията за сертифициране на своите клиенти.

Извършва сертификация на следните системи за управление:

За нас:

ACM Limited обединява много различни умения за оценяване и сертифициране, за да предостави професионални сертификационни услуги на своите клиенти.

Централният офис на фирмата се намира в Редич, Англия. Фирмата се разширява постоянно, като към момента има представителства в 18 държави в целия свят.

За проверка на валидността на сертификатите, клиентите на ACM Ltd. могат да влязат в интернет страницата на фирмата на адрес: http://www.acmcertchecker.co.uk/.

Акредитации:

Фирмата има акредитации от UKAS за сертифициране на: