Справочник сертификационни организации

Наименование на организацията:         „Сертификация” ЕАД
   
Адрес:   1303, гр. София
ул. „Шар планина” № 47, ет. 3, офис 10
   
Контакти: web-address: www.exact-certification.org
тел: +359 (2) 812 20 70
факс: +359 (2) 812 20 71
   
Изпълнителен директор: инж. Антоанета Лазарова

Предмет на дейност:

„Сертификация” ЕАД е акредитирана от Българска служба за акредитация като:

"Сертификация" ЕАД е правоприемник на единствената държавна структура в областта на сертификацията на продукти и системи за управление – Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване". Съхранявайки постигнатото до сега в рамките на държавната администрация, "Сертификация" ЕАД се изгради като стабилен, самоиздържащ се и конкурентоспособен български орган по сертификация. Високият ни професионализъм и качество на обслужването са признати от нашите клиенти и партньори.