Справочник сертификационни организации

1. Наименование  „Ен Джи Ен” ООД гр. Хасково
   
2. Адрес  „Ен Джи Ен” ООД
пл. Градска болница № 1, ет. 4 офис 5
6300 Хасково
тел./Факс: 038/602423
е-mail: njn@dir.bg; office@njn-cert.com
website: www.njn-cert.com
   
3. Ръководител  инж. Николай Атанасов
   

4. Предмет на дейност

Ен Джи Ен ООД е основана през 2001 година и е една от първите български частни фирми с предмет на дейност Сертификация на системи за управление и Сертификация на продукти.
Нотифициран орган за оценяване на съответствието, с идентификационнен номер NB 1888 по Директива за строителни продукти 89/106 ЕЕС
Акредитиран от БСА орган за оценяване съответствието (сертификация) на системи за управление по следните стандарти:

Лаборатория за изпитване на строителни продукти зъгласно следните методи за изпитване:

5. Аккеритации и разрешения: