Справочник сертификационни организации

ЕМ ЕС – СЕРТ БЪЛГАРИЯ ООД
www.mscert-bg.com

1. Наименование: 
ЕМ ЕС – СЕРТ БЪЛГАРИЯ ООД
   
2. Адрес:
1202 София, ул. "Цар Симеон" № 68, ет. 1
тел.: +3592 / 483 9714
ms_cert@abv.bg
www.mscert-bg.com
   
3. Управител:
Борислава Ролева
Ръководител на ОССУ: Николай Попов
 

4. Предмет на дейност:

"ЕМ ЕС-СЕРТ БЪЛГАРИЯ" ООД е дружество създадено през 2010 г. Предметът на дейност на дружеството е извършване на оценки на системи за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, сигурност на информацията, добри производствени практики за съответствие с международните стандарти ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001, HACCP и др.

5. Акредитация:

"ЕМ ЕС-СЕРТ БЪЛГАРИЯ" ООД е акредитиран Орган за сертификация на системи за управление съгласно ISO/IEC 17021-1:2015 от ИА БСА, рег. № 3 ОСС.

6. Референции

ОССУ към "ЕМ ЕС-СЕРТ БЪЛГАРИЯ" има издадени над 200 сертификати за системи за управление.

7. Партньори

"ЕМ ЕС-СЕРТ БЪЛГАРИЯ" ООД предлага услуги на българския пазар за сертифициране на системи за управление и продукти чрез партньорството с фирма QMSCERT Ltd. – Гърция с акредитация от ESYD.