Справочник сертификационни организации

Наименование:

„ДЕДАЛ – Оценяване и Сертификация” ООД

   
Офиси:

Бургас, п.к. 8000
ул. „Македония” № 54
тел./факс: 056 816115

София, п.к. 1574
ул. „Гео Милев” 132А, офис 20
тел./факс: 02 9715012

Несебър п.к. 8230
ж.к. "Младост" 50, партер
тел. /факс: 0554 44008

гр. Пловдив
ул. "Средец" № 5, етаж 2,
моб. + 359 089 707 2015

E-mail: office@dedal-bg.net
web: www.dedal-bg.net

   
Лица за контакт: 

Управители - арх. Галина Василева, инж. Анна Василева, тел.: 089 558 8259
Ръководител ОССУ - инж. Светлана Спасова, тел.: 089 332 5472
Ръководител ССП
- инж. Катя Ангелова, тел.: 088 598 3489
Орган за контрол от вид А
- инж. Надрияна Василева, тел.: 088 871 6363

   

Предмет на дейност:

Оценяване на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти (СЕ маркировка), сертификация на системи за управление съгласно ISO 9001, орган за контрол на детски площадки, обучения в обхвата на дейността.

Направления в дейността:

Референции:

Повече от 500 сертифицирани продукти  в България, Турция, Иран, Гърция, Кипър, Русия, Китай, Индия, Хонг Конг, Великобритания, Италия, Испания, Белгия, САЩ, Ирак, Южна Корея, Саудитска Арабия, ОАЕ,  Сърбия, Украйна, Македония, Латвия.

Обучение:  

„ДЕДАЛ – Оценяване и Сертификация” извършва обучения за разширяване и поддържане на квалификация по: