Справочник сертификационни организации

ГЛОБАЛ ГРУП (СОФИЯ) ООД

Представителство за България:
ГЛОБАЛ ГРУП (СОФИЯ) ООД
Бул. „Климент Охридски“ 25/ 21, 1756 София
Тел.: +359 888 30 24 30 / +359 877 59 58 56

E-mail: qmsbulgaria@gmail.com
Ръководител - С. Василев – Ръководител на органа по сертификация

Предмет на дейност на фирмата;
ГЛОБАЛ ГРУП (СОФИЯ) ООД извършва акредитирана сертификация на системи за управление, спрямо международно признати стандарти:

Oдитите се провеждат от български или чуждестранни одитори, регистрирани в IRCA (Международен Регистър за Сертифицирани Одитори) или IEMA (Институт за мениджмънт и оценка на околната среда).

ГЛОБАЛ ГРУП (СОФИЯ) ООД провежда международно акредитирани обучения на одитори в областта на Системи за управление по международните стандарти: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, HACCP, ISO/IEC 27001

Акредитации:
ГЛОБАЛ ГРУП (СОФИЯ) ООД, чрез партньорски сертификационнни органи предлага сертификации, акредитирани от ESYD (Hellenic Accreditation System - член на IAF, ЕА), ACCREDIA (Italian National Accreditation Body - член на IAF, ЕА) и JAS-ANZ (Joint Accreditation System – Australia and New Zealand член на IAF, MCAA, PAC и APLAC)

Друга информация:
Развитието на ГЛОБАЛ ГРУП (СОФИЯ) ООД се дължи на компетентността на одиторите, експедитивността на извършваните услуги и максимално добрите условия, предлагани на клиентите.
В случай, че желаете да получите оферта за сертификация, моля попълнете въпросник  сертификация и ни го изпратете на e-mail: qmsbulgaria@gmail.com, bulgaria@qms.com.au, bulgaria@esqcert.com