НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по OHSAS 18001 с валидни към момента сертификати

общо 469 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2 3

Ай Ви Сейлингс ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368437/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Извършване на довършителни строителни дейности. Производство на окачени фасади и AL и PVC дограма. Продажба на материали за довършителни строителни дейности.

Ай Ди Ем ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368074/1E
Сертификатор: LRQA
Консултант: Коис 2007 ЕООД
Обхват на сертификата: Изграждане, ремонт и инженеринг на енергийни обекти до 750kV.

Айси Интраком ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/13382/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Внос и търговия с активно и пасивно комуникационно оборудване за изграждане на структурни кабелни системи и оптични линии. Проектиране, изграждане, тестване, сертифициране и поддръжка на структурни кабелни системи и оптични линии.

АКВА ЕКОПРОЕКТ СИСТЕМС ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2769
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, консултиране, управление и контрол на доставката и създаване на: системи и съоръжения за пречистване на води, водоснабдителни и канализационни системи, напоителни системи и съоръжения. Геоложки и хидроложки проучвания.
Консултантски и управленски услуги, свързани с експлоатацията на пречиствателни станции за води и водоснабдителни и канализационни системи.

Акватек ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 44 116 061261-001
Сертификатор: TUV NORD CERT GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и инженерни услуги по проектиране и конструиране на басейни, аквапаркове, СПА центрове и фонтани. Търговия с части и консумативи за бани, басейни и оборудване за аквапаркове, СПА центрове и фонтани.
Техническа и химическа поддръжка на басейни, аквапаркове, СПА центрове и фонтани.

Александър Медика ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 3375 SS
Сертификатор: CERTIND SA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Внос, търговия и сервиз на медицинско оборудване, апаратура и консумативи.

Александър МТВ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368416/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Земекопна и транспортна дейност, рекултивация на терени, ниско строителство.

Алес-Ем ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/11198/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изграждане и ремонт на В и К инсталации. Предоставяне на услуги със строителна механизация.

Алфа - 2000 ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/12274/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Петър Дончев
Обхват на сертификата: Денонощна охрана на личността и имуществото на гражданите, на сгради, помещения и стопански обекти, охрана с помощта на сигнално-известителна техника, физическа охрана и видеонаблюдение.

Алфатекс Л ЕАД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2049
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изпълнение на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в промишленото и гражданското строителство.

Андезит ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF6013054/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проучване на нови находища и експлоатация на кариери за строителни и скално-облицовъчни материали. Извършване на пробивно-взривни работи. Продажба, съхранение, транспорт и охрана на промишлени взривни материали за граждански цели. Проектиране и производство на бетонови изделия. Продажба на скална маса, скален блок и фракции. Строителство и ремонт на промишлени и граждански обекти и съоръжения.

Андела АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 12/008
Сертификатор: Ен Джи Ен ООД
Консултант: -
Обхват на сертификата: Производство на инертни материали.

Анди БГ ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 173784
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: -
Обхват на сертификата: Продажби, монтаж, инженеринг, обслужване и сервиз на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, пожарогасене, контрол на достъп, хотелски интегрирани системи, паркинг системи, озвучаване, сигнално-охранителни системи, сградна автоматизация, телефонни и комуникационни мрежи и централи, слаботокови и електроинсталации.

Анико ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:1999
Сертификат No: 2027 ТSS
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство, ремонт и поддържане на хидромелиоративни и хидротехнически ВиК и енергийни обекти; жилищни и промишлени сгради, пътища, обекти от инженерната инфраструктура и опазване на околната среда.

Антично наследство ЕАД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: BAS OHSAS V 434-1
Сертификатор: Верификация EООД
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Проектиране, реставрация и консервация на движими и недвижими културни ценности. Проектиране и изпълнение на инфраструктура на недвижими културни ценности и други видове туристически атракции. Консултантски услуги, свързани с културни ценности.

Апекс 11 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF6007374/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Асемблиране, ремонт и сервиз на електрокари и мотокари. Продажба на нови електрокари и мотокари и резервни части за тях. Продажба на стелажно оборудване и заваръчни консумативи.

Арбанаси АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF6006911/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Проектиране и производство на нетъкани технически текстили за автомобилната, мебелната и шивашката промишленост и строителството; подови покрития и филтри.

АРКА КОНСУЛТ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2885
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Инвестиционно проектиране, оценяване за съответствието на инвестиционни проекти, извършване на строителен надзор, изготвяне на технически паспорти на нови и съществуващи обекти, техническо обследване на строежите, прединвестиционни проучвания и инвеститорски контрол.

Арни Брадърс ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368196/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Инсталиране и ремонт на електрически, компютърни и комуникационни мрежи.

Арома АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF 0170223/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: ББЦУК
Обхват на сертификата: Разработване и производство на козметични и парфюмерийни продукти и средства за лична хигиена. Производство на ламинатни туби.

страници:   1 2 3

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.