НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по OHSAS 18001 с валидни към момента сертификати

общо 472 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

 

Х.С.С. ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2241
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проучване, проектиране и градоустройство; строителство и въвеждане в експлоатация на жилищни, обществени, промишлени, енергийни и инфраструктурни сгради и съоръжения. Проучване, проектиране, строителство, ремонт и рехабилитация на железопътна и пътна инфраструктура (железопътни и трамвайни линии, стоманобетонни и стоманени мостове, тунели, метрополитен, пътища и други
съоръжения). Строителство на газопроводи, пречиствателни и хидромелиоративни съоръжения. Управление на: производството на инертни материали, бетонни и стоманобетонни елементи, метални конструкции, арматурни заготовки. Услуги със
строителна механизация.

Хефти Металс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2535
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Придобиване, механично преработване, съхраняване и търговия с отпадъци от черни и цветни метали.

Хефти Металс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2535
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Придобиване, механично преработване, съхраняване и търговия с отпадъци от черни и цветни метали.

Хидро - Девин АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/11146/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Пътно строителство. Изграждане на ВиК инсталации. Производство и доставка на бетонови и циментови разтвори. Добив, преработка и търговия с инертни материали. Строителство на сгради, съоръжения и прилежаща инфраструктура.

Хидроенергийна Компания АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: CI/13353IHS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Промишлено и гражданско строителство. Изграждане на водноелектрически и фотоволтаични електрически централи.

ХИДРОИЗОМАТ АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2729
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, строителство и ремонт на обществени, жилищни и промишлени сгради, и прилежащата им инфраструктура. Изпълнение на инфраструктурни обекти. Продажба и доставка на материали за строителството, хидроизолационни и топлоизолационни системи и битумни продукти в строителството.

Хидроинжект ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/13323/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Сема - М ЕООД
Обхват на сертификата: Сондажно-инжекционни, торкретни, хидроизолационни работи. Укрепителни мероприятия - изпълнение на пилоти, шлицови стени и анкери при свлачища, срутища и ново строителство. Изграждане на пречиствателни станции. Инженеринг в областта на гражданското, хидротехническото и тунелното строителство. Изграждане и реконструкция на напорни и безнапорни водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения към тях.

ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2739
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изпълнение на строежи на жилищни,обществено обслужващи и промишлени сгради и прилежащата им инфраструктура, ел. мрежи и съоръжения, благоустройствена инфраструктура – канализация и водопроводи,хидротехнически съоръжения, съоръжения за пречистване на отпадни и питейни води, депа и преработвателни съоръжения за отпадъци.

ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2318
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство на жилищни, обществено-административни, промишлени и търговски
сгради. Довършителни и ремонтно-строителни дейности, полагане на хидроизолационни системи. Дистрибуция на хидроизолационни системи и материали K?STER BAUCHEMIE AG.

ХИДРОРЕМОНТ-ИГ ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1757
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Подводни, инжинерни и драгажни дейности. Изграждане и ремонт на хидротехнически съоръжения. Строителство и ремонт на промишлени и граждански обекти.

ХИДРОСИСТЕМ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1683
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране и ремонт на промишлени обекти. Проектиране, строителство и ремонт на граждански обекти. Строително монтажни и инженерно-подводни работи на хидротехнически обекти и консултантски услуги свързани с тях.

Хидростроител ПА ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368492/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Мая Михайлова
Обхват на сертификата: Промишлено и гражданско строителство. Строителство, ремонт и реконструкция на инфраструктурни обекти. Хидротехническо строителство.

Химкомерс Инженеринг ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 312336 OH
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: БГИК ООД
Обхват на сертификата: Изграждане на водопроводни и канализационни мрежи и инсталации; газопреносни мрежи; телекомуникационни системи; безтраншейно полагане на тръби.

ХИМПРОЕКТ ДЕВНЯ ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-728
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Комплексно проектиране на промишлени обекти.

Хлебопроизводство и сладкарство ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: CI/13928HS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Вита контрол ЕООД
Обхват на сертификата: Производство на хляб и хлебни изделия.

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-677
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Конструиране, производство, търговия и сервиз на трансформатори, стъпални регулатори, апарати високо напрежение и резервни части.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.