НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по OHSAS 18001 с валидни към момента сертификати

общо 472 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2 3

СавантЕлбул България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/13380/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Консултански и инженерингови услуги в областта на строителството, включващи: управление на проекти; управление на разходи; стратегическо консултиране; комплексно проектиране (включително проучване, архитектурно и градоустройствено планиране) и авторски надзор; управление и координация на гаранционно обслужване; експертни услуги в областта на: жп пътища и жп гари, автогари, интермодални и товарни терминали, пътища летища, пристанища, граждански, промишлени, енергийни и хидротехнически обекти, инженерна инфраструктура, водоснабдяване и канализаация, пречистване на водите, транспорт, архитектура, благоустройство и устройство на територията, бизнес, търговски, жилищни, офис и развлекателни сгради и/или комплекси, околна среда, складиране и обработка на отпадъци консултации по и разрешаване на спорове.

Саварона ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: TRBA 113 0064
Сертификатор: TUV Rheinland Bulgaria
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Ново строителство и реконструкция на сгради, пътища и инфраструктура.

САНО И ПИ СИ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-670
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проучване, проектиране, инженеринг и строителство на жилищни, търговски и обществени сгради и съоръжения и прилежаща инфраструктура, включително инсталиране, изграждане, реконструкция и подмяна на отоплителни, вентилационни
и климатични инсталации; изграждане, реконструкция и подмяна на водоснабдителни и канализационни мрежи и инсталации, пречиствателни станции за отпадни води и пускането им в експлоатация. Реализация на инвестиционни проекти. Консултантска
дейност, свързана с инвестиционния процес. Инженерингова дейност, осигуряване на цялостни решения и доставка на електротехнически продукти. Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на комплектно електрообзавеждане. Автоматизация на обекти, линии и съоръжения. Доставка на кабелни изделия, електроапаратура ниско, средно и високо напрежение, кабелна арматура и електроинсталационни материали.

Санта Марина АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/13352/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство, ремонт и поддръжка на сгради, съоръжения и прилежаща инфраструктура.

Свемар ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF6008892/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Проектиране, изграждане и поддръжка на напоителни системи. Озеленяване, благоустройство и поддръжка на частни и обществени обекти (паркове, градини, водни обекти).

СЕВЕРНИ ВОДИ ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2424
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изграждане, експлоатация, поддръжка и ремонт на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, водопречиствателни модули и други
хидротехнически съоръжения. Обща строителна дейност.

Секюрити Холдинг АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1501
Сертификатор: RINA
Консултант: Стик Консулт ООД
Обхват на сертификата: Лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари, включително с помощта на сигнално - известителна техника и видеонаблюдение.

Сиди ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1937
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изработване и монтаж на метални конструкции. Бластиране, боядисване и нанасяне на покрития на метални и бетонови повърхности.

Сиенит - механизация и автотранспорт ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF6005397/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Предоставяне на автотранспортни услуги и услуги със строителна техника. Инфраструктурно ниско строителство, в т. ч. строителство на благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство, изпълнение на строежи от транспортната инфраструктура, събаряне и разчистване на сгради и техническа рекултивация на терени и промишлени обекти.

Сиенит ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 368188/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Комплексен инженеринг в строителството: главен изпълнител на проекти за изграждане на промишлени, жилищни и обществени комплекси и сгради; инфраструктурни, екологични, енергийни и селскостопански обекти; ниско строителство, пътища, благоустрояване.

Сиконко Билдинг АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368030/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Инженерингова дейност, проектиране и изпълнение на строителни проекти.

СИЛОР АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2603
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Производство и търговия с химически продукти.

СИМАТЕКС ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2445
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Вътрешна и външна търговия на промишлено оборудване. Монтаж, поддръжка и инженеринг на инсталации.

Синергон Хотели АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: CI/8139IHS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Хотелски услуги, кетъринг, организиране и управление на събития. Туроператорски и турагентски дейности и дейности на посрещащ агент.

СИРИУС СЕКЮРИТИ ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2460
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Организация и контрол на денонощна въоръжена и невъоръжена охрана, и контрол на пропускателния режим; лична охрана на физически лица; охрана на ценни пратки и товари, техническа охрана.

Системи Автоматика Технологии - САТ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-382
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Разработка на комплексни PLC контролни системи за индустриална автоматизация, предавани "под ключ"и включващи: инженеринг и проектиране; разработка на
индустриален приложен и стандартен софтуер; производство на индустриални табла за процесни станции (PLC), табла "ниско" и "средно"напрежение (LVD, MVD), контролни табла (MCC) и табла "моторно управление" (DMC). Електро инсталация и шефмонтаж. Тестване и пускане в експлоатация на контролни системи за автоматизация.

СИТИ БИЛДИНГ ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1721
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности.

СМС-С ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2331
Сертификатор: RINA
Консултант: Коис 2000
Обхват на сертификата: Пълен инженеринг в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането на промишлени, обществени и битови обекти.

СОЛЕЙ 06 ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-883
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Ниско, високо строителство, довършителни работи и проектиране на жилищни, административни и промишлени сгради. Рехабилитация, изграждане, поддръжка и проектиране на ВиК и елeктрически мрежи.

СОЛИД ГРУП ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2580
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строежи от високото строителство и прилежащата му
инфраструктура. Строително-монтажни работи и довършителни строителни дейности.

страници:   1 2 3

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.