НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по OHSAS 18001 с валидни към момента сертификати

общо 472 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

 

Радев ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/14491/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на жилищни и промишлени сгради, съоръжения и прилежаща инфраструктура.

РАДЕВ И СИНОВЕ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2575
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Инженеринг, изграждане, реконструкция и експлоатация на осветителни и енергопреносни мрежи и уредби. Разработване, производство и търговия с осветителни тела и стълбове.

Радита ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368135/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Изграждане на граждански и промишлени обекти и прилежащата им инфраструктура (ниско и високо строителство). Строителство и ремонт на пътища. Изграждане на водопроводни и канализационни мрежи. Изграждане на електроенергийни обекти. Производство на бетонови смеси. Периодични технически прегледи на автомобили (МПС).

РАЙТ КЛИЙНИНГ ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1688
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Почистване на административни, промишлени и жилищни сгради, на строителни и други обекти. Доставка на хигиенни и почистващи материали и изделия.

Реиж ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1752
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Електромонтажни работи. Реконструкции и ремонт на електроснабдителни съоръжения.

Релинг ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-632
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строително-монтажни и строително-ремонтни дейности, включително строителство на
сгради и инфраструктура. Изграждане на всички видове сградни и инфраструктурни инсталации - водопровод и канализация; електро; отопление, вентилация и климатизация; слаботокови инсталации. Топлоизолиране и саниране на сгради. Хидроизолации. Подови настилки. Монтаж на PVC и алуминиева дограма.

Рис ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2185
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и строително-ремонтни дейности на сгради и съоръжения.

Риск Инженеринг АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF6006113/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Управление на проекти и инженерингови услуги - проектиране, изграждане, монтаж, въвеждане в експлоатация, ремонт и поддържане на промишлени обекти, обекти на техническата инфраструктура и енергийни съоръжения. Обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи, сертифициране на сгради и прилагане на технологии за енергийна ефективност. Поддържащи дейности за разработване на информационни системи и управление на конфигурацията в областта на енергетиката и промишлеността. Търговска дейност, в това число: внос на суровини, преработени продукти, оборудване, съоръжения и резервни части, съответстващи на основната дейност на фирмата. Консултантска дейност в промишлеността и енергетиката, както и консултант по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Изпълнение на проекти, свързани с управление на околната среда и отпадъците.

РИЧ 5 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2730
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство на промишлени и жилищни сгради и
прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Строителство на обекти от благоустройствената инфраструктура. Извършване на отделни видове строително монтажни работи и довършителни строителни дейности.

Родопа Трейс ЕАД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/14504/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство, реконструкция и ремонт на пътища, улици и прилежаща инфраструктура. Зимно поддържане на улици и пътища от републиканската общност и мрежа.

Рое България ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF6008613/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Инсталиране и сервиз на бензиностанции. Продажба, инсталиране и сервиз на техническо оборудване и автомивки за бензиностанции.

Ролплюс ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1927
Сертификатор: RINA
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Проучване и проектиране на инфраструктурни проекти, кадастър и геодезия и предоставяне на консултантски услуги.

РОУЗ ВАЛЕЙ ГРУП - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2597
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство, изграждане и ремонт на пътища, жилищни, обществени и административни сгради. Строителство и управление на инфраструктурни обекти. Вертикална планировка.

РОЯЛ - 2008 ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 3163 SS
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Изграждане на инфраструктурни обекти и пътища. Изпълнение на строително-монтажни работи при ниско и високо строителство, външен водопровод и канализация.Разрушаване на сгради и съоръжения.

РПС-Русе Пъблик Сървисиз ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 490762 OH
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейности по обществена хигиена на улици и територии за обществено ползване, миене, ръчно/машинно метене, снегопочистване и зимно поддържане. Събиране и транспортиране на битови, производствени и строителни отпадъци. Почистване и поддържане на отточни шахти и отвори за канализация.

Рубелла Бюти АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368009/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Разработка и производство на козметични и хигиенни продукти: паста за зъби, козметични кремове, шампоани, боя за коса и козметика за мъже. Производство на ламинатни туби, фолия и техните производни.

Рудин ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: TRBA 113 0074
Сертификатор: TUV Rheinland Bulgaria
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Изработка, изграждане, монтаж и ремонт на стоманени, стомано-решетъчни конструкции и мачти, уредби високо напрежение, котли, тръбопроводи високо и ниско налягане, електрофилтри; електропроводи 6,3/20/110/220/400 кV, подстанции, кабелни линии до 400 кV, шинопроводи и монтаж на силови трансформатори, строителство на промишлени сгради, сложни фундаменти, пътища, подпорни диги и стени; производство на арматурни заготовки и стоманени закладни части; инженеринг на съоръжения за пренос на електроенергия от ветроенергийни и фотоволтаични паркове.

Русенска Строителна Борса ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 490723 OH
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителен надзор и инвеститорски контрол, в т. ч. на стратегически обекти и обекти – паметници на културата; Управление на търгове и конкурси; Експертно-консултантски и информационни услуги в строителството; Експертни оценки.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.