НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по OHSAS 18001 с валидни към момента сертификати

общо 472 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2

М КАБЕЛ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2813
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, разработване, внедряване, производство, изпитване и доставка на кабели и кабелни изделия.

М-ПРЕС ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2844
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на рекламно-информационни материали, книги, опаковки и други печатни изделия. Изработване на материали за публичност по проекти на клиенти и организирането й. Продажба и доставка до клиентите на хартии, канцеларски материали, офис мебели, офис техника и консумативи.

Маги-Ка ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF6007969
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Производство на дамски горни и връхни облекла.

Мак-Николай Желев ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2219
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Основно почистване на административни сгради, офиси, домове и производствени помещения. Следремонтно почистване на обекти. Пране на меки настилки и мебели.

Макос ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 11/016
Сертификатор: Ен Джи Ен ООД
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство на жилищни и нежилищни сгради; Строителство на хидротехнически съоръжения; Строителство на преносни и разпределителни проводи и мрежи; Производство на бетонни изделия и декоративни строителни материали.

Мапекс АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2085
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Предоставяне на геодезически, геоинформационни и фотограметрични продукти и услуги. Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни решения и технологии, геоинформационни продукти. Консултантски дейности и управление на проекти за изграждане и внедряване на геодезически и геоинформационни системи. Дистрибуция и търговия със софтуерни продукти и решения.

Мастер Транс ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1651
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Транспортна дейност по суша.

Мастер Юнити ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1751
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Поддръжка на лентови транспортьори. Поддръжка на тръбопроводи за шлам, разсол и сгур. Ремонтни и механични услуги.

МАТ ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 490718 OH
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Боян Колев
Обхват на сертификата: Проектиране и производство на аварийни и съединителни скоби за тръби. Производство и монтаж на метални конструкции за фотоволтаични електроцентрали.

МБАЛ Рокфелер ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: CI/16377IHS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: ЛОТ консулт
Обхват на сертификата: Осъществяване на болнична помощ - диагностика и лечение на заболявания, травми, изострени хронични болести и състояния, изискващи оперативно стационарно лечение, родилна помощ, рехабилитация, профилактична и промотивна дейност. Диагностика и консултации, поискани от други лечебни заведения или лекар по следните медицински специалности: вътрешни болести, кардиология, детски болести, неврология, акушерство и гинекология, хирургия и ортопедия, ехографска и рентгенова диагностика. Предоставяне на услуги „Здравен туризъм“.

Мегахим АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: CH09/0683
Сертификатор: SGS
Консултант: Стандарт 2002 ООД
Обхват на сертификата: Проектиране и производство на бои, лакове, авто емайллак и индустриални лакове, лепила, грундове, безир, минерални мазилки, оцветители, разредители.

МЕДИК - ЛЮБОМИР МАРИНОВ ЕТ

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-949
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строително - монтажни и ремонтни работи на жилищни, административни, обществени, производствени сгради и прилежащата им инфраструктура.

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2475
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Търговия, маркетинг, консултация, обучение, инженерингова и сервизна дейностна медицински и лабораторни изделия, апаратура, оборудване, инструменти и консумативи.

Мелаинвест и Партньори ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 434766 OH
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Строително монтажна дейност.

Метаком - СЛЗ Инвест АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368005/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ЕМЕА ООД
Обхват на сертификата: Проектиране и производство на въглеродни и легирани стоманени отливки, отливки от сив, устойчив и сферографитен чугун; дървени моделни комплекти. Механична обработка на отливки.

Метал Електрик ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF6007680/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Цветан Кунев
Обхват на сертификата: Производство на стоманорешетъчни стълбове за високо и ниско напрежение и други метални конструкции.

Метастрой М 91 – Михаил Спасов ЕТ

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: S-8626
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Инженеринг, изграждане, ремонт и поддръжка на отоплителни, климатични, вентилационни, газови и слънчеви системи. Доставка на съоръжения. Строителство на сгради. Обследване на сгради и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Метроконсулт БГ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: СУЗБУТ-214-02/016
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Оценяване съответствието на инвестиционните проекти. Строителен надзор. Проектиране на сгради и съоръжения. Консултации в проектирането и строителството. Окомлпектоване на документи за строителни обекти. Технически паспорти на сгради. Обследване на строежи.

Мея ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: СУЗБУТ-265-01/016
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителни дейности. Изграждане, ремонт и реконструкция на В и К инсталации, пътища и улици, жилищно и нежилищно строителство. Инженерни дейности, проектиране и технически консултации. Консултиране, свързано с подготовка и отчитане на проекти, финансирани от фондове на ЕС и други донорски програми. Предоставяне на юридически консултации.

Мини Марица – Изток ЕАД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: TRB 1130017
Сертификатор: TUV Rheinland Bulgaria
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Добив на лигнитни въглища по открит способ и реализация и пласмент на добитите количества.

страници:   1 2

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.