НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по OHSAS 18001 с валидни към момента сертификати

общо 472 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

 

Калев - 48 - Иван Калев ЕТ

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: CI/15849IHS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Производство на храни на зърнена основа – готови за консумация тестени, малотрайни и трайни сладкарски изделия за търговия на едро. Приготвяне и доставка на готови за консумация ястия. Кетъринг. Организация и реализация на болнично и ученическо столово хранене.

Калистратов груп ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/14534/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, строителство, ремонт и реконструкция на: строежи от високото строителство, прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; строежи от транспортната и пътната инфраструктура и съоръженията към тях; строежи от енергийната инфраструктура; строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. Изграждане и ремонт на инсталации. Дейности по събаряне и разрушаване, земни работи, сондиране и пробиване. Реконструкция на недвижими културни ценности с категория «световно и национално значение», както и сгради в границите и охранителните зони на археологически резервати извън урбанизирани територии.

КАР СТРОЙ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2683
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Търговия, доставка и монтаж на мебели. Търговия и доставка на спално бельо, одеяла, възглавници и текстил. Търговия и доставка на кожени изделия.
Строителство и ремонт на сгради от високото строителство (жилищно, обществено- обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Строителство и ремонт на жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване. Извършване на конструктивни, инфраструктурни строително–ремонтни дейности, полагане на хидроизолации и топлоизолации, изграждане на детски и спортни
площадки. Проектиране на жилищни и обществени сгради, детски и спортни площадки. Озеленяване, паркоустрояване, изграждане и поддържане на зелени площи.

Караман ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/13374/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Промишлено и гражданско строителство и търговия с ВиК и строителни материали.

КАРИМПЕКС-1 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2347
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения; безизкопно полагане на тръбопроводи; строителство на обекти от енергийната инфраструктура и благоустройство; високо строителство: жилищно, обществено и промишлено, както и прилежащата им инфраструктура; изпълнение на изкопни работи; полагане на хидроизолационни и геосинтетични материали.

Каро Трейдинг ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: QMS/13392/BG/R/2
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Гарант Консулт - М ООД
Обхват на сертификата: Строителство на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения към тях. Строителство на хидротехнически, хидромелиоративни и пречиствателни съоръжения. Строителство, ремонт, реконструкция и поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на улици, пътища, съоръжения и принадлежности към тях, и прилежаща инфраструктура. Строителство, ремонт и модернизация на обществени, административни и жилищни сгради. Строителство, реставрация и консервация на инфраструктурни, туристически, археологически обекти и обекти паметници на културата. Специализирани строителни дейности по изграждане и закриване на сметища за неопасни отпадъци.

КВП - Груп ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/13328/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради, инфраструктурни обекти и хидротехнически съоръжения

КЛИМАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2675
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проучване, проектиране, доставка, продажби, монтаж и поддръжка на климатична, отоплителна, вентилационна техника, сградни електрически инсталации, интериорно и екстериорно осветление и BMS – системи за сграден мениджмънт на жилищни,
търговски и промишлени сгради. Проучване, проектиране, доставка, продажби, монтаж и поддръжка на фотоволтаични инсталации.

КЛИФ ИНВЕСТ ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2290
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство на сгради, съоръжения и техническа инфраструктура. Производство на врати, мебели и дограма.

КМД ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF6005454/А
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Сметосъбиране, разделно събиране на отпадъци от опаковки, дезинфекциране на съдове, транспортиране на отпадъци, включително и опасни, временно съхраняване на отпадъци. Миене и метене на улици. Зимно поддържане (зимно дежурство и работа при зимни условия), снегопочистване и опесъчаване. Отпушване на канализация и почистване на септични ями.

Колев и Колев ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: CI/16122IHS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Производство на детски обувки.

Кораборемонтен завод Одесос АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2022
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Ремонт и преустройство на кораби.

Костофф ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/11195/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на сгради, прилежаща и благоустройствена инфраструктура и линейни обекти. Производство и монтаж на дограма.

Кота - 2001 ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/12279/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране и строителство на сгради и съоръжения за обществено обслужване, жилищни и смесени сгради с високо застрояване, производствени сгради и съоръженията към тях, инфраструктурно строителство, строителство на хидротехнически съоръжения.

Красбивал ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1985
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на сгради и съоръжения и прилежаща инфраструктура.

Красин ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1704
Сертификатор: RINA
Консултант: Старкс ЕООД
Обхват на сертификата: Извършване на строително-монтажни работи в промишленото и гражданското строителство и изграждане на инфраструктурни обекти. Главен изпълнител на проекти „под ключ“, строително-монтажни дейности при изпълнение на проекти от
високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, проекти свързани с опазване на околната среда, проекти от транспортната инфраструктура, проекти от енергийната инфраструктура, проекти от
благоустройствената инфраструктура в това число водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, хидротехническо строителство. Реконструкция, рехабилитация и/или реставрация на обекти паметници на културата, или еквивалентни. Търговска дейност по предмета на дейността.

Кредо - Г4 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 10/019
Сертификатор: Ен Джи Ен ООД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство на жилищни и нежилищни сгради. Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи. Строителство на хидротехнически съоръжения. Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти.

Крис-МТ ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368405/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: Берови Консулт ООД
Обхват на сертификата: Ниско и пътно строителство. Производство на бетонови смеси. Услуги със строителна механизация и тежкотоварен автотранспорт.

КРОН СЕКЮРИТИ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1793
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Охрана на имуществото на физически и юридически лица. Монтаж и поддръжка на сигнално-охранителна техника. Лична охрана на физически лица. Охрана на
мероприятия. Охрана на ценни пратки и товари.

Кърти Дум ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 04079
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Строителство на нискоетажни постройки, ремонтно – конструктивни дейности, събаряне къртене

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.