НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по OHSAS 18001 с валидни към момента сертификати

общо 472 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2

Ива - Сигнал - Иван Апостолов ЕТ

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/12209/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, разработка, производство, доставка и монтаж на устройства по автоматика в ж.п. транспорта. Доставка и монтаж на ел. бариери на Гранично Контролен Пропусквателен Пункт. Монтаж и инсталиране на слаботокови и силнотокови системи. Електромонтажни работи.

ИВКОМ КОМЕРС ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2634
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, изграждане, търговия, монтаж, ремонт и поддръжка на газови, отоплителни и водоснабдителни системи, вентилационни и климатични инсталации,
енергоспестяващи системи. Реконструкции на сгради, свързани с дейности за повишаване на енергийната ефективност.

ИВТ КОНСУЛТ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2483
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Construction supervision; consulting services for conformity assessment of construction investment projects; design of investment infrastructure projects;
project management and technical assistance in project management.

Илстрой ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 290781 OH
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: БГИК ООД
Обхват на сертификата: Строителство и енергийна ефективност на сгради, електрически инсталации и механични конструкции, разработване, производство и монтаж на РVC и алуминиева дограма.

Имсти ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368176/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изграждане и ремонт на битови и промишлени сгради, изграждане на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Производство на стъклопакети.

Инвестиционно проектиране ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 006-00005-O
Сертификатор: Глобал Груп (София) ООД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, геодезия,кадастър, регулация и вертикално планиране, Управление на проекти – услуги за изследвания, развитие, управление и изпълнение на проекти, финансирани от европейски, международни и други донорски програми. Правни услуги и консултации.

Индустриалтехник АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF6015261/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности включващи и свързани c конструиране и производство на хидравлични зъбни помпи, клапани и аксесоари.

Инерт 94 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 04105
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда; Строежи от енергийната инфраструктура; Преработка на инертни и скални материали.

Инж Стандарт ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 410905 OH
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране и изпълнение на железопътни и други инфраструктурни проекти. Ремонт и поддръжка на инфраструктурни обекти и отдаване под наем на строителна механизация.

Инженеринг груп - 04 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/12300/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради, инфраструктурни обекти и хидротехнически съоръжения.

Инжстрой ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2187
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Ново строителство, реконструкция, рехабилитация и ремонт на ниско строителство и инженерингова инфраструктура, изграждане на пътища и улици, пътна настилка, тротоари, системи за водоснабдяване и канализация, газопроводи, производство и продажба на асфалт (битумна смес). Зимна поддръжка на пътищата и тротоарите. Предоставяне на услуги с оборудване и машини за пътно строителство и поддръжка.

Инком ПВ ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 1988 TSS
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Производство на алуминиева и PVC дограма. Производство на циментови и варови разтвори. Строително-монтажни дейности.

Инмат ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 396446 OH
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Добив, преработка и търговия с инертни материали. Пробивно взривни работи.

Инос-1 ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF6007399/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на граждански и промишлени обекти. Строителство на обекти, използващи възобновяеми енергийни източници. Рекултивация на строителни площадки. Управление на проекти в строителството.

Интер Системс ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 44 116 126684
Сертификатор: TUV NORD CERT GmbH
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Проектиране, продажба, монтаж, поддръжка и сервиз на системи за сигурност, видеонаблюдение, контрол на достъп и работно време, пожароизвестителни и пожарогасителни системи, комуникационно оборудване, системи за озвучаване и оповестяване, системи за сигнализация и сградна автоматизация.

Интер Строй Груп ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: СИБ 145 16 0036
Сертификатор: Сертификация и Инспекция България ООД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Жилищно, административно и промишлено строителство, инфраструктурни обекти, реконструкция, реставрация и консервация на специални обекти и паметници на кулурата. Озеленяване и поддържане на тревни площи.

Интерпром ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/12206/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради и инфраструктурни обекти, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения и високоволтови далекопроводи.

Интис ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 183932-2015-AHSO-BGR-RvA
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: ББЦКМ
Обхват на сертификата: Строителство на промишлени, общински и жилищни сгради, производство на бетонови смеси, циментови разтвори, мазилки и армировки.

Инфрастрой ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/14527/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство, текущ ремонт и поддържане на инфраструктурни обекти. Зимно поддържане на пътища. Услуги със строителна техника. Производство на асфалтови смеси.

Иса Инженеринг ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/11185/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и прилежаща инфраструктура.

страници:   1 2

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.