НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по OHSAS 18001 с валидни към момента сертификати

общо 472 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

 

Завър ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: СУЗБУТ-203-02/015
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Управление на стопанска дейност. Разработване и управление на проекти.
Разработване на анализи и оптимизиране на процесите. Стратегически мениджмънт и усъвършенстване. Юридически консултации. Разработване на целеви програми за обучение и обучение по зададени параметри.

Заечки ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 2850 C /ESC CERT
Сертификатор: ESC Cert GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Пълен инженеринг в строителството - проектиране, изграждане,реконструкция и рехабилитация на ВИК мрежи и съоръжения, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, хидротехнически съоръжения-депа за твърди битови, промишлени и опасни отпадъци, хвостохранилища, язовири, водноелектрически централи, тунели, укрепване на свлачища, хидромелиоративни съоръжения - дренажни и напоителни системи, помпени станции, рекултивация на земи, корекции на речни корита, диги, насипи, конструкции за защита от ерозия, транспортна техническа инфраструктура-пътища, мостове, улични мрежи и съоръжения, гражданско и промишлено строителство, спортни площадки, енергийна ефективност на сгради и съоръжения, електропроводи, газопроводи и топлопроводи. доставка и продажба на строителни материали. производство на бетонови и асфалтобетонови разтвори, производство на бетонови изделия и стоманобетонови елементи. Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма.

Захарен комбинат Пловдив АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: CI/14388IHS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Вита контрол ЕООД
Обхват на сертификата: Производство на шоколадови и захарни сладкарски изделия. Производство и пакетиране на захар. Търговия на едро с масла и мазнини, зърнени храни и храни на зърнена основа, картофи и кореноплодни, варива; сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени и ферментирали зеленчуци и зеленчукови сокове; пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари плодове и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти, ядкови плодове и маслодайни семена, захар, захарни и шоколадови изделия, мед, пресни и изсушени подправки, безалкохолни напитки, боза, натурални, минерални, изворни и трапезни води, кафе, чай, какао, трапезна сол, месни и месно-растителни консерви, готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид.

Здравец Цанев и сие СД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 374672 OH
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: БГИК ООД
Обхват на сертификата: Нанасяне на антикорозионни покрития и системи на метални конструкции.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.