НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по OHSAS 18001 с валидни към момента сертификати

общо 472 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

 

Далия ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 2012 TSS
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Възпроизводство на горите и ползване на дървесина от горския фонд. Лесокултурни дейности и озеленяване. Изграждане и поддръжка на паркове и градини.

Дамасцена Розбио ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 14.0032.026
Сертификатор: Certification Association
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Отглеждане и преработване на етерично-маслени култури – роза и лавандула; производство и търговия на сушени листа от роза и лавандула1; производство и търговия с розово масло и вода и лавандулово масло и вода. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

ДАНИС ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2363
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране и производство на дамски обувки.

Дар-80 ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 15735 SS
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Проектиране, изграждане и ремонт на подземни, вътрешни и външни кабелни линии и електрически съоръжения, изграждане и ремонт на ВиК инсталации и отклонения, хоризонтален сондаж и производство на LED осветителни тела за вътрешен и външен монтаж.

ДДД Контрол 66 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 04098
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Дезинсекция, дератизация, дезинфекция и фумигация

ДДД-1 ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: CI/11076IHS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Контрол на вредители и птици. Унищожаване на насекоми, гризачи и други вредители. Дезинфекция на жилища и други сгради.

Декра-Строй ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: CI/13288IHS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Business Solutions Box Ltd.
Обхват на сертификата: Проектиране, строителство, рехабилитация и реновиране на строежи. Управление на дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на смесени и сепарирани битови и строителни отпадъци. Поддържане чистотата на територии за обществено ползване. Измиване и дезинфекция на съдове за отпадъци. Почистване на нерегламентирани сметища и рекултивация.

Дженеръс Ауто ЕАД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: CI/13425IHS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Продажба на автомобили, резервни части и аксесоари. Сервизиране на автомобили.

ДИ ДЖИ ЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2366
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Механична обработка и производство на метални изделия и изработка на щанци.

Диана Комерс 1 EООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 449385 OH
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Куолити Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство и строителни услуги.

ДИЕЛ ТРЕЙД ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2051
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изпълнение на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в промишленото и гражданското строителство.

ДИМ - 93 ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 176534
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, производство и монтаж на електропроводни мрежи и кабелни линии до 110kV включително. Бетонни и метални трансформаторни станции, трансформаторни постове и подстанции до 110kV включително. Производство на стомано-решетъчни стълбове и ремонт на силови трансформатори. Проектиране, изграждане и поддържане на улично, парково и районно осветление. Извършване на търговия с електрически материали и електрическо оборудване, полимерни и стъклени изолатори. Извършване на електрически измервания и пусково-наладъчни работи.

Диммар Трейд ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2124
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Транспортно спедиторски услуги, организация на товаропретоварни операции, митническо представителство.

Дино 90 - Росен Несторов ЕТ

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2599
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Пране и гладене на обществено, болнично бельо и работно облекло.

ДК ИНФРА ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2735
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строеж и реконструкция на външни и вътрешни водопроводни и канализационни мрежи и инсталации. Проектиране, изграждане, ремонт, възстановяване и поддръжка на пътища, пътни и хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, водопроводни и
канализационни системи и мрежи, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, помпени станции, сгради и летищни инфраструктури.

Дружба стъкларски заводи АД - Пловдив

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368144/C
Сертификатор: LRQA
Консултант: Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД
Обхват на сертификата: Разработка, производство и декориране на стъклени опаковки.

Дружба стъкларски заводи АД - София

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368140/C
Сертификатор: LRQA
Консултант: Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД
Обхват на сертификата: Разработване и производство на стъклени опаковки.

Държавно Предприятие - Фонд Затворно Дело

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OH005012
Сертификатор: ICR Bulgaria Ltd
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Строителни и строително-ремонтни дейности.

Държавно предприятие Транспортно строителство и възстановяване

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 00243/0
Сертификатор: OQS
Консултант: Интер Консулт Нова ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство, поддържане и възстановяване на всички видове подземни и надземни строителни съоръжения. Производство на строителни материали.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.