НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по OHSAS 18001 с валидни към момента сертификати

общо 472 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

 

Гарант 90-Цонев и сие СД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/13363/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на сгради и съоръжения и обекти от транспортната, енергийната и благоустройствената инфраструктура и хидротехнически съоръжения. Добив и преработване на скални материали за строителството. Производство на асфалтобетонови смеси, бетонови смеси и бетонови изделия.

Геновстрой ИАА ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1682
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на пътища, пътни съоръжения и градски комуникации. Строителство и ремонт на сгради и съоръжения. Разрушаване на сгради.
Строителство на водоснабдителни и канализационни мрежи в сгради.

Гео-Мар 03 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/11200/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради и инфраструктурни обекти.

Геоглоуб Юръп ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 4000_ B /ESC CERT
Сертификатор: ESC Cert GmbH
Консултант: инж. Константин Чукалов
Обхват на сертификата: Производство и търговия на Geoglobe® геосинтетични продукти и геоклетки.

Геоекперт България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: BAS OHSAS V 568-1
Сертификатор: Верификация EООД
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти.инвеститорски контрол,упражняване на строителен надзор по ЗУТ и ФИДИК на всички видове строителни обекти и изготвяне на технически паспорти.

Геомакс ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1974
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Разработване, производство и продажба на хляб и хлебни изделия.

Геоплан ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: CI/16061IHS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Проектиране, строителство, ремонтно-възстановителни дейности, обзавеждане на административни и обществени сгради и жилища. Проектиране, производство и монтаж на мебели.

Геосенд Комерс ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 10/010
Сертификатор: Ен Джи Ен ООД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство на инертни материали за влагане в строителството.

Гимекспорт АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: СУЗБУТ-162-03/016
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Търговия и монтаж на геосинтетични продукти и системи, хидроизолационни, пароизолационни, фасадни продукти и системи. Производство и монтаж на безнапорни тръбопроводни системи. Търговия с продукти за агрозащита и оборудване за опазване на околната среда.

Гипсотехника ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1894
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Промишлено и гражданско строителство. Строително-монтажни и строително-ремонтни работи. Изграждане на електрически, водопроводни и механични инсталации.

Глобус ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: CI/10883IHS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: БЛ.Партнърс Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство на жилищни, промишлени сгради и инфраструктурно строителство.

Глобъл Ентърпрайз БВБА ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 2058 ТSS
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Монтаж на облицоване и изолации. Монтаж на скелета.

Глобъл Клинър ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 3019 SS
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Събиране и превозване на битови, промишлени ,строителни- ремонти отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и на зелени площи.Експлоатация на регионални депа и инсталации за депониране, преработка и рециклиране на ТБО.Зимно снегопочистване.

Градиакт Консулт ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/12259/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Консултантски услуги в сферата на строителството. Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и строителен надзор. Инвеститорски контрол.

Градстрой ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: S-8571
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Комплексно строителство и ремонт на сгради.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.